Novoroční přání předsedy Akademického senátu UP

Ilustrační foto: Jan Hudáč
úterý 1. leden 2019, 7:06

Vážené studentky a studenti, kolegyně a kolegové

máme za sebou rok, v němž na polovině fakult (pedagogické, tělesné kultury, filozofické a přírodovědecké) zahájili svá funkční období nová děkanka a děkani, do svého druhého funkčního období vstoupil pan děkan cyrilometodějské teologické fakulty, stejně jako rektor Univerzity Palackého profesor Miller. Zvolen byl rovněž nový děkan lékařské fakulty, který se ovšem vedení fakulty ujme až v průběhu tohoto roku. Je zjevné, že naše univerzita je stále se vyvíjejícím a živým organismem, který se v souladu s akademickými zvyklostmi a svobodami stále mění. I přes některé dílčí obtíže, kterým univerzita i některé její součástí čelily, považuji já osobně uplynulý rok pro Univerzitu Palackého za úspěšný.

V roce 2019 si budeme připomínat výročí padesáti let od oběti, kterou ve jménu demokracie přinesl Jan Palach, stejně jako třicáté výročí událostí z listopadu 1989, jejichž nejzásadnější součástí byli členové akademických obcí vysokých škol. Mějme prosím na paměti, že nabyté občanské i akademické svobody, kterých si můžeme od té doby v dobrém i zlém užívat, nejsou automatické a je třeba je stále hájit.

V rozbíhajícím se roce čeká Univerzitu Palackého jako celek, její fakulty i jednotlivé jednotky celá řada nových výzev, příležitostí, ale i rizik. Věřím, že nám všem se společně podaří volit ta nejlepší řešení, že budeme schopni vyhnout se případným malicherným sporům a naše rozhodnutí budou racionální a založena na objektivních skutečnostech.

Do roku 2019 proto Univerzitě Palackého přeji, abychom na jeho konci mohli konstatovat, že se výše uvedené podařilo. V osobním životě každému z Vás přeji zejména pevné zdraví, mnoho úspěchů a co nejméně starostí.

Jiří Langer

předseda Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci