Nový přístroj pro vědce

Foto: Šárka Chovancová
Pondělí 8. únor 2021, 11:51

Nový plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem, který umožňuje i pyrolýzu zkoumaných vzorků, pořídila katedra analytické chemie přírodovědecké fakulty. Vědci díky tomuto přístroji budou moci analyzovat složení nejen kapalných a plynných vzorků, ale i nerozpustných materiálů. Více zde.

Zpět