Odborníci upozorňují na nedostatek technické výchovy ve školách

Čtvrtek 15. únor 2018, 17:34 – Text: OK

Olomouc (15. února 2018) V Olomouci chybí kvalifikovaní pracovníci v technických oborech, stávající učitele těchto oborů nebude mít z velké části kdo nahradit. I k těmto závěrům došli odborníci na konferenci Inovace vzdělávání v Olomouckém kraji 2018. Každoročně ji pořádá sdružení OK4Inovace ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého, na jejíž půdě se konference uskutečnila. Konference naznačila cesty, jak tuto situaci zlepšit. 

Žáci na některých základních školách stále nemají možnost seznámit se s praktickou, respektive řemeslnou činností. I přesto, že jemná motorika má vliv např. i na rozvoj logického myšlení, není na některých školách systematicky rozvíjena, protože povinné dílny byly na úrovni základních škol v 90. letech zrušeny. Navíc není přílišný zájem o studium technických a přírodovědných učitelských oborů. Už nyní například víme, že až odejde generace stávajících učitelů fyziky, nebude je mít kdo nahradit. Naším cílem je na tyto a podobné situace upozorňovat, motivovat školy ke změnám a nabízet i možnosti řešení,“ řekla Hana Marešová, prorektorka Univerzity Palackého. Právě olomoucká univerzita plní ve sdružení OK4Inovace roli odborného metodika pro oblast inovací ve vzdělávání v Olomouckém kraji, a to v rámci činnosti Pracovní skupiny pro vzdělávání.  

Když zůstanu u problému s dílnami, naším cílem je dostat je zpět do škol. K tomu je v současné době velmi příznivá doba v podobě možnosti škol čerpat peníze z evropských projektových schémat jako je IROP nebo ITI na rekonstrukci či vybudování dílen. Proto základní školy informujeme o postupech, jak se do těchto projektů přihlásit, mimo jiné je podmínkou mít takový projektový záměr podaný i ve strategickém rámci Místních akčních plánů vzdělávání,“ dodala Hana Marešová.

Téma technického vzdělávání je však jen jedním z témat, kterým se Pracovní skupina pro vzdělávání OK4Inovace věnuje. Během konference tak došlo například i na prezentaci kurzu výchovy k podnikavosti pro učitele základních škol. „Tento kurz je akreditovaný ministerstvem školství a je dostupný v nabídce Centra celoživotního vzdělávání naší pedagogické fakulty. Povědomí o kurzu se chystáme rozšířit i prostřednictvím březnového setkání s učiteli občanské výchovy a kariérovými poradci škol, na němž nabídneme i varianty, jak je možné spolupracovat v dalších projektech v rámci realizace Místních akčních plánů vzdělávání, z nichž mohou základní školy až do roku 2020 také nově získávat peníze,“ doplnila Hana Marešová. Obdobně jsou na tom podle ní i střední školy, které se mohou o projekty zaměřené na rozvoj kompetencí dětí a žáků základních a středních škol a s nimi spojené dotace ucházet v Krajských akčních plánech vzdělávání.

Hovořilo se také o metodice výchovy k podnikavosti na základní škole, která vznikla v rámci evropských projektů realizovaných pedagogickou fakultou a OK4Inovace a která je určena učitelům základních škol, neboť toto téma není systematicky zařazeno do Rámcových vzdělávacích programů pro základní školství. Nicméně na základě realizace projektu si tuto oblast zavedla do školního vzdělávacího programu například Základní škola Pětka v Šumperku. Součástí metodiky je i testovací nástroj podnikatelských kompetencí pro žáky základních škol, stejně jako návod, jak realizovat podnikatelské kroužky při školách nebo jak metodiku využít ve výuce výchovy k občanství či ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Pozitivně na aktivity sdružení OK4Inovace reagoval Pavel Urbášek, náměstek primátora statutárního města Olomouce. „Je velmi dobře, že pracovní skupina tohoto sdružení se v první řadě snaží informovat a motivovat školy, žáky a jejich učitele,“ řekl. Aktivitu přivítal i Ladislav Hynek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje. „Téma inovace ve vzdělávání je důležité napříč všemi kraji České republiky.“ zdůraznil.

Na konferenci zúčastnění zástupci jednotlivých typů škol a firem představili i některé z realizovaných projektů. Například Martina Zahnášová, ředitelka SPŠS v Olomouci, nebo Josef Kolář, ředitel olomoucké VOŠ a SPŠE, který prezentoval projekt Micro:bit, jenž má být zaveden do škol po celé republice. Jde o senzor, jehož prostřednictvím se už žáci základních škol mohou učit velmi jednoduše programování umělé inteligence.

Sdružení OK4 Inovace je zájmovým sdružením právnických osob za účelem realizace Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a podpory vzniku, rozvoje a komerčního uplatnění inovací vytvářených ve firmách i výzkumných institucí. Jeho sdružením je hospodářský rozvoj Olomouckého kraje a růst znalostní ekonomiky. Univerzita Palackého je jeho členem.

 

Kontaktní osoba: Hana Marešová | prorektorka pro strategické plánování a kvalitu Univerzita Palackého v Olomouci | Rektorát UP E: hana.maresova@upol.cz | T: 585 631 010 | M: 604 124 446

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)