Odborníci z právnické fakulty budou analyzovat válečné zločiny na Ukrajině

Projekt Countering impunity for war crimes and crimes against humanity in Ukraine: Visegrad contribution plánují řešitelé jako jednoletý se začátkem od června 2021. Repro: Pixabay
Pátek 11. červen 2021, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Odborníci z právnické fakulty jsou v týmu, který bude analyzovat válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané na Ukrajině. A to díky grantu, který získali spolu s kolegy ze Slovenska, Polska a Ukrajiny od Mezinárodního visegrádského fondu. Hlavním řešitelem projektu je slovenská nevládní organizace Platform for Peace and Humanity.

Projekt Countering impunity for war crimes and crimes against humanity in Ukraine: Visegrad contribution plánují řešitelé jako jednoletý se začátkem od června 2021. „Naším cílem je analýza válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných na Ukrajině v souvislosti s majdanskou revolucí, okupací Krymu a ozbrojeným konfliktem probíhajícím na východě Ukrajiny. Chceme zhodnotit, nakolik reálné jsou vyhlídky, že tyto zločiny budou vyšetřovány a stíhány před Mezinárodním trestním soudem. Ze stovek konkrétních případů budou vybrány ty, kterým by měla být věnována pozornost na mezinárodní úrovni,“ vysvětlil Ondřej Svaček z katedry mezinárodního a evropského práva, který se bude za PF UP na projektu podílet. Dalším olomouckým členem týmu bude doktorand Jakub Spáčil. „Samozřejmou součástí práce bude zhodnocení dosavadního vnitrostátního vyšetřování a stíhání těchto zločinů, které by mělo v duchu takzvané komplementarity dostat přednost – za předpokladu, že Ukrajina bude vůbec ochotna a schopna stíhání zajistit,“ upřesnil Ondřej Svaček.

Mezinárodní projekt bude koordinovat slovenská nevládní organizace Platform for Peace and Humanity. Vedle PF UP na něm budou spolupracovat odborníci z Vojenského institutu Kyjevské národní univerzity Tarase Ševčenka v Kyjevě a z Ústavu právních věd Polské akademie věd. „Mezinárodní projekt, zvlášť v oblasti právního výzkumu, hodnotíme vždy velmi pozitivně. Je dobré, že naši kolegové i doktorandi prokazují potenciál účasti v mezinárodních týmech. Pozitivem tohoto projektu je kromě velmi zásadního tématu výzkumu, který může vést k užitečným a relevantním výsledkům, také navázání kontaktů s novými partnery, s nimiž fakulta zatím úzce nespolupracovala. Účast fakulty v projektech financovaných visegrádským fondem je rovněž důležitá. I proto, že s kolegy z regionu můžeme navázat dlouhodobější a intenzivnější spolupráci,“ zhodnotil Ondrej Hamuľák, proděkan pro vědu a výzkum.  

Ondřej Svaček vidí projekt jako příležitost odborné spolupráce s kolegy ze středoevropského prostoru, kteří se věnují problematice, k níž má dlouhodobě blízko. „Mám za to, že je žádoucí se naznačenými otázkami seriózně zabývat, a to mimo jiné již proto, že k páchání těchto zločinů došlo bez nadsázky za humny.“

Hlavním výsledkem roční práce mezinárodního týmu bude zpracování zprávy o přípustnosti vyšetřování a stíhání případů válečných zločinů a zločinů proti lidskosti před Mezinárodním trestním soudem, která bude prezentována v rámci veřejných akcí pořádaných v Kyjevě a v Haagu. „V plánu je dokonce předložení této zprávy přímo Úřadu žalobce Mezinárodního trestního soudu. Benefitem projektu je zapojení ukrajinských kolegů, předpokládá se rovněž zapojení investigativních novinářů, díky čemuž se jako řešitelé dostaneme též k informacím, k nimž bychom se jinak patrně vůbec nedostali,“ dodal Ondřej Svaček.

Projekt Countering impunity for war crimes and crimes against humanity in Ukraine: Visegrad contribution má i svou webovou stránku.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)