Odborníci z VTP představili v Pardubicích možnosti databáze Espacenet

Účastníci semináře na pardubické univerzitě.
Foto: Andrea Nogová, Centrum transferu technologií a znalostí Univerzita Pardubice
sobota 24. června 2017, 13:00 - Text: Dana Jurková

Patentové rešerše v databázi Espacenet byly hlavním tématem semináře, na kterém zástupci Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého (VTP) představili své zkušenosti vědeckým pracovníkům Univerzity Pardubice.

Seminář byl určen zejména účastníkům projektů ministerstva školství a také těm, kdo uvažují o podání přihlášky vynálezu k průmyslově-právní ochraně.

„Zájemcům jsme představili nejefektivnější cesty vyhledávání v databázi, a to z hlediska volby vhodné rešeršní strategie, klíčových slov a dalších klasifikací. Součástí školení byly také ukázky konkrétní rešerše a její interpretace,“ uvedl Filip Auinger, business development manažer VTP UP, který školení na akademické půdě v Pardubicích vedl. „O školení byl veliký zájem, proto ho 7. září od 9 hodin zrealizujeme přímo ve Vědeckotechnickém parku také pro naše vědecké pracovníky v Olomouci,“ dodal.

Databáze Espacenet je patentovou rešeršní databází Evropského patentového úřadu. Obsahuje více jak 90 milionů patentových dokumentů z celého světa. Díky databázi mohou zájemci sledovat trendy a novinky ve svých oborech, hledat řešení technických výzev nebo se orientovat v práci konkurence. Databáze je dostupná online zdarma.