Odešel podnikatel a mecenáš Paul Rausnitz

Paul Rausnitz.
Foto: Archiv Meopta
středa 14. listopad 2018, 9:33

V neděli 11. 11. 2018 zemřel Paul Rausnitz, čestný občan Přerova, válečný veterán, držitel mnoha ocenění (Gratias agit, cena Arnošta Lustiga, medaile za zásluhy atd.).

Paul Rausnitz je spojován především s přerovskou firmou Meopta, jejímž majitelem byl od 90. let. V té době, prakticky ihned po sametové revoluci, se vrátil z amerického exilu do vlasti (rodina pocházející z Jablonce nad Nisou odešla do Ameriky v roce 1946 poté, co válku přežila v Sovětském svazu a do Prahy se vrátila se Svobodovou armádou).

Jako úspěšný podnikatel hledal Rausnitz ve své bývalé vlasti investiční možnosti a našel je právě v přerovské optické firmě, která na počátku 90. let stála před krachem. Rausnitz Meoptu „vrátil zpět na absolutní špičku současného optického průmyslu“, jak praví tisková zpráva Meopty, a zároveň „se krom podnikání věnoval také podpoře různých projektů z oblasti sportu, charity i kultury, podporoval vzdělání i sportovní vyžití mládeže, věnoval se dobročinným aktivitám.“

Vděčným příjemcem Rausnitzových aktivit k podpoře vzdělávání se stala v roce 2008 i chronicky podfinancovaná olomoucká judaistika: Paul Rausnitz reagoval jako jeden z mála na mou výzvu směrem k případným mecenášům a bez okolků čerstvě založené katedře věnoval finanční dar ve výši zhruba 50 tisíc korun. Jiným způsobem pak podpořil i olomouckou germanistiku, když inspiroval jednu ze svých asistentek k tomu, aby se přihlásila k dálkovému studiu germanistiky.

Vzpomínám s vděčností na milý rozhovor s panem Rausnitzem v mé pracovně někdy na podzim roku 2007: mluvil ke mně moudrý člověk, plný pochopení, ale i nadhledu, a hlavně – a to mi tehdy imponovalo nejvíc – ve svých 80 letech plný energie, plánů, vizí a radosti ze života. Mecenáši jako pan Rausnitz na české scéně stále chybí – a teď je jich ještě o jednoho méně.

Ingeborg Fialová