Ohlédnutí za konferencí Mládež a hodnoty 2016

Foto: Archiv konference
Čtvrtek 27. říjen 2016, 8:20

Katedra křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého a Paidagogos – Spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání pořádaly 20. a 21. října již šestý ročník mezinárodní konference Mládež a hodnoty 2016 s podtitulem „Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti“. Konference se uskutečnila pod záštitou rektora UP prof. Jaroslava Millera i olomouckého arcibiskupa mons. Jana Graubnera.

Konferenci zahájila jménem děkana CMTF dr. Marta Lucie Cincialová – proděkanka pro organizaci, rozvoj, vnější vztahy a další vzdělávání, která připomenula význam výchovy k hodnotám zejména v současné společnosti.

Úvodní referáty přednesli Mgr. Jakub Hladík, Ph.D., doc. Vlasta Řeřichová, CSc., a prof. Miloň Potměšil, Ph.D., jenž se ve svém příspěvku zamýšlel nad hodnotou vzdělání očima žáků se zdravotním postižením.

Konference se zúčastnila nejen řada hostů z České a Slovenské republiky, ale také studenti doktorského studia, kteří svými zajímavými příspěvky dokázali, že téma hodnot a výchovy k hodnotám představuje důležité téma pro výzkum nejen v oblasti pedagogiky, ale také ostatních humanitních věd.

Konferenci Mládež a hodnoty ocenili také studenti oboru Sociální pedagogika, který Katedra křesťanské výchovy garantuje. Studenti pozitivně hodnotili nejen nové informace, které na konferenci získali, ale také se živě zapojovali do diskuze nad příspěvky.

Konference byla podpořena z projektu specifického vysokoškolského výzkumu IGA UP č. CMTF_2016_013.

Mgr. M. Öbrink Hobzová, Ph.D.

Zpět