Ohlédnutí za konferencí Mládež a hodnoty 2018

Foto: Lucie Klůzová Kráčmarová
středa 14. listopad 2018, 12:39

Katedra křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého a Paidagogos – Spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, pořádaly 8. a 9. listopadu mezinárodní konferenci Mládež a hodnoty 2018 s podtitulem „Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti“. Tato konference, jež se uskutečnila pod záštitou rektora UP, prof. Jaroslava Millera, i olomouckého arcibiskupa, mons. Jana Graubnera, se koná každé dva roky a pravidelně na ní vystupuje řada zajímavých hostů. Ani letošní ročník nebyl výjimkou.

Konferenci jménem děkana CMTF zahájil dr. Tomáš Parma, proděkan pro strategické plánování a kvalitu CMTF UP. V plenárním zasedání úvodní příspěvky přednesli odborníci ze sociální i speciální pedagogiky. Na začátku konference se svým referátem o mládeži a jejím světě na počátku 21. století vystoupil prof. PhDr. Blahoslav Kraus, Csc., z Univerzity v Hradci Králové. Nad hodnotami, jako jsou kontinuita či rekonstrukce, se zamýšlela doc. Dana Knotová, Ph.D., z Masarykovy univerzity v Brně. O axiologických diskursech v sociální pedagogice přednášela doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. O hodnotách v komunitě neslyšících hovořila řecká kolegyně, prof. Venetta Lampropoulou, o důležitosti vysokoškolských učitelů v procesu formování studentů hovořil prof. Miloň Potměšil, Ph.D. Svůj mezinárodní výzkum z oblasti multikulturních kompetencí studentů pomáhajících profesí v závěru plenárního jednání představil Mgr. Jakub Hladík, Ph.D., z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Dále se konference zúčastnila nejen řada hostů z České a Slovenské republiky, ale také studenti doktorského studia, kteří svými zajímavými příspěvky dokázali, že téma hodnot a výchovy k hodnotám představuje důležité téma pro výzkum nejen v oblasti pedagogiky, ale také ostatních humanitních věd.

Konferenci Mládež a hodnoty ocenili také studenti oboru Sociální pedagogika, který Katedra křesťanské výchovy garantuje. Studenti pozitivně hodnotili nejen nové informace, které na konferenci získali, ale také se živě zapojovali do diskuze nad příspěvky.

Konference byla podpořena z projektu specifického vysokoškolského výzkumu IGA UP č. CMTF_2018_003.

Mgr. M. Öbrink Hobzová, Ph.D.