Okno do praxe nabídne studentům rozmanité pracovní příležitosti

Foto: Jan Pokorný
čtvrtek 11. duben 2019, 8:37 – Text: Šárka Chovancová

Přehled o nabídce zajímavého zaměstnání i lepší orientaci na pracovním trhu získají studenti na chystaném setkání se zástupci více než pěti desítek zaměstnavatelů, které se uskuteční v úterý 16. dubna od 10 do 15 hodin v prostorách Přírodovědecké fakulty UP. Akce, která je letos poprvé určena studentům všech fakult, zahrnuje prezentaci jednotlivých zaměstnavatelů, přednášky, panelové diskuze i bohatý doprovodný program.

Studenti mají po roce unikátní šanci potkat se osobně s potenciálními zaměstnavateli a zjistit, jaké pozice nabízejí a za jakých podmínek, udělat si přehled o průběhu výběrového řízení nebo se dozvědět podrobnosti o možnostech praxí, brigád, trvalého zaměstnání, stáží či trainee programů. Na workshopech mohou zájemci využít individuálních konzultací. Celý program doplňují přednášky na vypsaná témata.

„Každoročně se na akci setkávám s významnými zaměstnavateli, kteří jsou velmi inspirativní. Fakt, že si s nimi studenti mohou promluvit, považuji za velmi důležitý a pro budoucí působení nenahraditelný. Je také velmi potěšující, když tato setkání vyústí ve vzájemnou dlouhodobou spolupráci," uvedla koordinátorka akce Dagmar Petrželová z přírodovědecké fakulty.

Mezi přihlášenými účastníky jsou tradiční partneři jako Hella Autotechnik Nova, s. r. o., Fakultní nemocnice Olomouc, Siemens, s. r. o., Středomoravská nemocniční, a. s., Meopta - optika, s. r. o, Teva Czech Industires, s. r. o, Varroc Lighting Systems, s. r. o., Bioveta, a. s., Contipro, a. s., Miele technika, s. r. o. či Krajský úřad práce. Celkově se přihlásilo 54 firem z České republiky.

Setkání zaměstnavatelů a studentů Univerzity Palackého Okno do praxe se uskuteční už pojedenácté. Mezi zástupci firem najdeme i absolventy UP, s nimiž mohou studenti navázat zajímavou spolupráci. Garanty této akce jsou Přírodovědecká fakulta UP a Kariérní centrum UP. Vše o programu najdete na www.oknodopraxe.upol.cz.