Olomouc hostila mezinárodní fórum, setkali se zástupci vysokých škol Evropy

Foto: Petr Palarčík
Úterý 6. prosinec 2022, 15:36 – Text: David Kresta

Sedm desítek představitelů vysokých škol ze zemí Evropské unie se na sklonku uplynulého týdne setkalo v Olomouci. Univerzita Palackého hostila dvoudenní fórum o budoucnosti vysokého školství. Cílem setkání, které se konalo v rámci Iniciativy evropských univerzit, byla výměna zkušeností partnerských škol a diskuze o tom, jak zlepšit kvalitu zapojených vysokých škol, aby obstály v mezinárodní konkurenci.

Podnětný blok přednášek a diskuzí v aule právnické fakulty zahájili svými úvodními slovy náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Radka Wildová spolu s rektorem Univerzity Palackého Martinem Procházkou. „Chtěla bych poděkovat Univerzitě Palackého za roli organizátora tohoto setkání v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie a za posílení role českých vysokých škol uvnitř Aliance evropských univerzit. Fórum se stalo příležitostí k diskuzi a ke sdílení praktických poznatků, ke spojení a hledání synergie pro budoucí spolupráce. Současná Evropa čelí řadě výzev, od ruské invaze na Ukrajinu po klimatické změny. Tato konference je dalším důkazem potřeby blízké spolupráce evropských zemí a budování sdíleného evropského vysokoškolského vzdělání. V této společné práci napříč Evropou musí naše univerzity zaujmout stěžejní roli při řešení výzev tím, že vštípí jejich důležitost dalším generacím vědců a vybaví je nástroji k řešení společenských problémů na národní, evropské i globální úrovni,“ uvedla Radka Wildová.

O významu a podpoře Iniciativy evropských univerzit, o aktivitách souvisejících s českým předsednictvím v Radě Evropské unie i o ambicích a výzvách průkopnických evropských univerzitních aliancí hovořili například ředitel bruselské Asociace evropských univerzit Thomas Estermann, rektor univerzity v Innsbrucku Tilmann Märk nebo rektorka univerzity v Rijece Snježana Prijić-Samaržija. Mnozí další, mezi nimi i rektorka charkovské univerzity Tetyana Kaganovska, se fóra zúčastnili prostřednictvím online platformy. Českou republiku zastupovali na dvoudenním fóru nejen čelní představitelé Univerzity Palackého, ale také zástupci Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Českého vysokého učení technického, tedy institucí, které jsou stejně jako olomoucká univerzita součástí prestižní mezinárodní aliance Aurora.

Účastníci se s velkým zájmem zapojili do workshopů, které tvořily hlavní část programu druhého dne. V Pevnosti poznání Univerzity Palackého se hovořilo například o aktuálním propojování studentů a akademických pracovníků s podnikateli. Výrazně byla na workshopech zastoupena islandská univerzita v čele s moderátorem Halldórem Jónssonem. Zahraniční hosté měli během dvou dnů možnost poznat z univerzitního města Olomouce více než jen přednáškové prostory, ať už díky prohlídce města, nebo návštěvě Arcibiskupského paláce.

„Splnili jsme vysoké nároky na organizaci Evropského univerzitního fóra, naši práci na přípravě a realizaci setkání ocenili všichni účastníci konference. Velmi mě těší, že jsme v tomto ohledu obstáli, jak dokládají pozitivní hodnocení ze strany zástupců partnerských univerzit v alianci Aurora, Coimbra Group Universities a také vedení European University Association. Velmi potřebná je také nastolená spolupráce a výměna informaci s ostatními českými univerzitami zapojenými do dalších mezinárodních aliancí a jejich propojení s aktivitami Domu zahraniční spolupráce,“ zdůraznil prorektor pro strategii a vnější vztahy UP Michal Malacka.

Uskutečněné mezinárodní fórum lze vnímat jako přípravu na prestižní setkání evropských univerzit, které bude olomoucká univerzita hostit pod hlavičkou aliance Aurora na podzim příštího roku. „Spolupráce univerzit napříč Evropou a také dalších partnerů z mimoevropských zemí je pro rozvoj našich aktivit v oblasti internacionalizace klíčová. Mám radost, že se Univerzitě Palackého podařilo výrazně podpořit aktivitu European University a společný postup vysokých škol sdružených v univerzitních aliancích. Těžit z této spolupráce mohou především naši studenti, vědci a také akademici, jimž se otevírají nové možnosti pro jejich odborný růst,“ shrnul rektor Martin Procházka.


Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)