Olomouc zabodovala v Nitře

Mezi domácími soutěžícími se dokázala prosadit Kamila Polonyová, mimo jiné studentka Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol PdF UP. V Interpretační soutěži pedagogických fakult s mezinárodní účastí získala druhé místo a zároveň i Cenu za autorskou tvorbu.
Foto: Archiv KHV PdF UP
Pondělí 5. červen 2023, 12:03

Gaudete, musici! - tímto heslem byla označena letošní soutěž pedagogických fakult v hudebních oborech, oficiálně Interpretační soutěž pedagogických fakult s mezinárodní účastí, jejímž pořadatelem tentokrát byla Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře ve dnech 3. až 5. května 2023.

Poprvé tedy mimo Českou republiku, nicméně s mezinárodní účastí. V drtivé většině mezi hosty převažovali studenti a studentky z Čech a Moravy. Účast by mohla být i pestřejší, pokud by nebylo vyhlášení soutěže dáno na vědomí až v době zahájení letního semestru a neomezilo se pouze na oznámení po internetu – příprava zde hraje nemalou roli. Navíc v oficiálním tištěném programu i přes vzorně uvedený repertoár soutěžících chyběly údaje o názvu fakulty, respektive města, které reprezentují. Takže pouze na základě logických dohadů bylo z toho možno vysledovat, že kromě pražské a olomoucké fakulty přijeli i Poláci a jedna Běloruska, která ale údajně studuje v Praze. Z blízkého Maďarska zřejmě nikdo. Tím se ovšem zdá být výčet drobných nedostatků vyčerpán – organizace byla skvělá, sympatické rovněž rozmístění jednotlivých akcí bez nepříjemného přejíždění.

Nesporným přínosem bylo vypsání několika zcela nových soutěžních oborů: jednak Hudebně dramatický projekt – zúčastnili se pouze nitranští studenti, dále obor Zvuková tvorba, který ale nebyl vůbec obsazen, zaujal však Neoperní zpěv s povinností jedné muzikálové a jedné všeobecně populární ukázky zpívané na mikrofon s reprodukovaným doprovodem. Mezi domácími soutěžícími se dokázala prosadit Bc. Kamila Polonyová z KHV PdF UP v Olomouci nejen získáním cenného 2. místa ale i Cenou za autorskou tvorbu interpretací písně Vďačnosť, evidentně zkomponované na slovenský text. Celkově ale možno konstatovat, že jak organizátoři, tak pochopitelně i soutěžící prozatím spíše sbírali zkušenosti a do budoucna lze předpokládat o tyto nové obory zvýšený zájem a logicky i nárůst kvality.

Z ostatních soutěžních oborů byla nejvíce obsazena Hra na klavír a především Hra na varhany, kde získali Čestná uznání olomoučtí studenti František Dvořák (Katedra hudební výchovy) a Kristýna Novotná (Katedra pedagogiky – Ústav cizích jazyků). František Dvořák si ale skvěle vedl v oboru Sólový zpěv – získal 1. cenu. Kristýna Novotná jej pohotově a bezvadně doprovodila na klavír.

Solidní účast byla rovněž v oboru Hra na smyčcové nástroje, o něco méně na nástroje dechové. Obor Hra na kytaru zastupoval pouze jeden soutěžící.

Již tradičně uzavřel soutěžní klání koncert laureátů uspořádaný 5. května v podvečerních hodinách. Možno nazvat malým překvapením, že byl František Dvořák požádán, aby ze svého soutěžního repertoáru předved píseň Su – Čonga ze Země úsměvů skladatele Franze Lehára, jedinou operetní ukázku, která na nitranské soutěži zazněla. Ze skladatelů ovšem suverénně vedl J. S. Bach,  zvolilo jej 14 soutěžících a nejen ve varhanní hře, dále převažovali skladatelé z období klasicismu, nejvíce však ze stol. 19. století.  20. a 21. bylo obsazeno spíše sporadicky, výhradně ale v nových soutěžních oborech.

Celkový dojem – vskutku příjemný pocit z dobře připravené akce slovenských kolegů. Již zmíněná perfektní organizace a v neposlední řadě úspěšná reprezentace olomoucké pedagogické fakulty třemi našimi studenty. Možno si jen přát do budoucna podobně skvěle uspořádanou akci – kdoví?

Třeba i u nás v Olomouci.

Ing. MgA. Vladimír Kyas, PhD., katedra hudební výchovy PdF UP 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)