Olomoucké hudební divadlo a Visegrádská čtyřka

Repro: Žurnál UP
středa 20. červen 2018, 14:30

Bádání o německojazyčném divadelním provozu v Olomouci má to štěstí, že může budovat na výsledcích dlouhodobé práce dr. Jitky Balatkové (Státní okresní archiv Olomouc) a doc. Jiřího Štefanidese (Katedra divadelních a filmových studií FF UP). V posledních šesti letech se na výzkum olomouckého hudebního divadla soustředili členové Katedry muzikologie, v roce  2017/2018 se doc. Lenka Křupková a doc. Jiří Kopecký zapojili do mezinárodního projektu International Visegrad Found (IVF).

Badatelský tým vede dr. Katalin Kim Szacsvai z Maďarské akademie věd (Oddělení pro maďarskou hudební historii Institutu pro hudební vědu), Slovensko zastupuje dr. Jana Laslavíková z Ústavu divadelní a filmové vědy Slovenské akademie věd, polskou stranu reprezentuje prof. Renata Suchowiejko, vedoucí muzikologické katedry Jagelonské univerzity v Krakově.

Projekt s názvem The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe si klade za cíl překonat příliš úzké regionální meze, vždyť jenom v případě olomouckého divadla můžeme poukázat na hostování vídeňských pěvců, na kontakty divadelních ředitelů s Krakovem, Lvovem, Prešpurkem, Lublaní, Štýrským Hradcem a dalšími scénami. Divadlo bylo často jediným a jedinečným místem, kde v dané lokalitě docházelo ke koncentraci zábavných a vzdělávacích funkcí, k otevřené společenské debatě o ožehavých otázkách politického rázu či k národnostním střetům. Možnost srovnání konkrétního divadelního provozu s jinými lokalitami povede k lepšímu pochopení procesů, které určovaly skladbu repertoáru, angažování umělců, ovlivňovaly jednání divadelního podnikatele s městem apod.

Krátkodobý projekt V4 v roce 2018 kromě nejrůznějších workshopů, koncertů a publikačních výstupů představí bibliografickou databázi, jež se – doufejme – stane východiskem další a intenzivnější spolupráce mezi Budapeští, Bratislavou, Krakovem a Olomoucí. Zájemci se mohou dozvědět více na: zti.hu/index.php/hu/mzt/visegrad-grant.

doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D., doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D., katedra muzikologie FF UP