Olomoucké právnické dny přilákaly na dvě stě účastníků

Konference se konala na právnické fakultě 9.–10. června.
Fotogalerie: Eva Hrudníková
Úterý 14. červen 2022, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Po dvouleté pauze způsobené epidemií koronaviru se na právnickou fakultu vrátila její nejvýznamnější událost v oblasti vědeckého života – mezinárodní konference Olomoucké právnické dny. Její XV. ročník si nenechalo ujít na dvě stě odborníků, především z řad akademiků, mladých vědců, ale i právní praxe.

Dvoudenní setkání začalo v aule fakulty. „Je velmi potěšující, že po období, kdy jsme se scházeli pouze minimálně nebo online, se můžeme setkat fyzicky. Jsem rád, že v obecenstvu vidím známé tváře, ty z vás, kteří pravidelně do Olomouce jezdí, i tváře nové. Což je pro budoucnost naší konference dobrá zpráva,“ řekl Václav Stehlík, děkan právnické fakulty, a přiblížil letošní zaměření úvodní plenární sekce. „Při přípravách jsme oscilovali mezi různými tématy, zejména mezi společensky velice aktuálními, která hýbou právní praxí. Zvažovali jsme lidskoprávní či mezinárodněprávní oblast s ohledem na to, co se děje kolem. Nakonec jsme se rozhodli pro klasiku a zvolili jsme teorii práva. Myslím, že volba byla správná. Protože teorie práva nám má pomáhat řešit problémy v praxi a vytvářet základ k tomu, aby právo v praxi dobře fungovalo,“ dodal děkan.

Plenární sekci naplnily dva odborné příspěvky. Profesor Miloš Večeřa z brněnské právnické fakulty, expert na teorii práva, právní filozofii a sociologii, prezentoval příspěvek s názvem Sceluje, nebo rozděluje právo společnost?. Nestor české právní teorie hovořil o roli práva ve společnosti. Snažil se odpovědět na dvě, jak je sám označil, provokativní otázky: Zda může existovat společnost bez práva a zda může být právo bez společnosti? „Kloním se spíše k závěru, že právo společnost sceluje. Je otázkou, nakolik právo je a bude tuto stále obtížnější integrující sociální funkci plnit, a přitom se dokáže oprostit od politických, ekonomických a dalších vlivů,“ podělil se o názor Miloš Večeřa.

Na něj navázal profesor Tomáš Gábriš, reprezentant nově nastoupivší generace právní teorie z trnavské fakulty. Odborně se věnuje také právní historii, ústavnímu právu, ale například i právu sportovnímu. Svůj příspěvek nazval Právo jako akt? „Boj o právo“ v 21. storočí.

Druhá část konference patřila jednáním v odborných sekcích, těch bylo letos celkem třináct, z toho dvě v angličtině. K těm nejsledovanějším patřily sekce – Dohoda o vině a trestu a další konsensuální formy vyřízení trestních věcí, Právo duševního vlastnictví, Nový stavební zákon – přínos, nebo promarněná příležitost? nebo sekce Reflexe nových institutů OZ v judikatuře vysokých soudů.

Jaromir Kvetoun z University of York si nenechal ujít sekci Current Economic Issues, jejímž garantem byla Jana Bellová z katedry politologie a společenských věd. Na olomoucké fakultě byl poprvé, do konference se zapojil s příspěvkem Taxation & Fairness: A Holistic Perspective. „Motivací účasti byla nejen diseminace mého výzkumu, ale hlavně navázání kontaktů s kolegy z jiných oborů. Jsem pevně přesvědčen, že širší interdisciplinární spolupráce je tou správnou cestou, kterou by se moderní věda a výzkum měly ubírat. Konference byla velice zajímavá, motivační a nabitá pozitivní energií účastníků. Také mne inspirovala k dalšímu prohlubování a rozvíjení nově navázané spolupráce s kolegyní Janou Bellovou v oblasti práva, ekonomie a politologie, kde nyní výhledově připravujeme společné mezinárodní výzkumné projekty a publikační činnost,“ shrnul Jaromir Kvetoun.

Šárka Gondeková se jako praktikující advokát účastní Olomouckých právnických dnů pravidelně. „Chtěla bych vyzdvihnout tradičně příjemnou atmosféru, která je dle mého názoru daná tím, že se konference účastní lidé, které právo baví a kteří se nechtějí smířit s tím, že ‚takhle se to dělá‘. Dvoudenní pobyt mezi těmito lidmi mně nabije baterky pro mou další práci, přičemž podotýkám, že nejde jen o energii, kterou si ze setkání odvážím, ale i o poznatky, jež získám díky odborným příspěvkům přednášejících,“ zhodnotila Šárka Gondeková, která zavítala hned do několika sekcí.

Konferenci Olomoucké právnické dny pořádá PF UP pravidelně, jednou ročně vždy na jaře, již od roku 2006. Původně pod názvem Monseho právnické dny. V roce 2020 se uskutečnila ve velmi okleštěné podobě a jen online, vloni ji epidemie koronaviru zrušila úplně.

Letošní ročník, který se konal 9.–10. června, podpořily jako hlavní partneři advokátní kanceláře ARROWS a HAVEL & PARTNERS.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)