Olomoucké právnické dny začaly poděkováním Josefu Jařabovi

Právnická fakulta udělila Josefu Jařabovi Cenu Miroslava Liberdy. Fotogalerie: Eva Hrudníková
Pátek 19. květen 2023, 13:00 – Text: Eva Hrudníková

Oceněním in memoriam Josefa Jařaba, prvního polistopadového rektora Univerzity Palackého, za dlouhodobý přínos pro rozvoj olomoucké právnické fakulty, začala mezinárodní konference Olomoucké právnické dny. Její XVI. ročník si nenechalo ujít přes dvě stě odborníků, především z řad akademiků, mladých vědců, ale i právní praxe.

Dvoudenní sympozium, které je nejvýznamnější událostí v oblasti vědeckého života na PF UP, zahájil děkan fakulty Václav Stehlík. Oproti předchozím ročníkům netradičně – udělením Ceny Miroslava Liberdy, pojmenované po prvním děkanovi obnovené PF UP. „S vděčností za veškerou práci profesora Josefa Jařaba pro právnickou fakultu jsem se rozhodl udělit mu ocenění za dlouhodobý přínos pro naši fakultu. Vážený pane profesore, děkujeme za vaše odvážné rozhodnutí obnovit naši fakultu a za veškerou podporu, které se nám od vás dostalo. Děkujeme za vše,“ řekl Václav Stehlík.

Ocenění za profesora Jařaba, který zemřel letos na začátku května ve věku 85 let, převzala za potlesku zaplněné auly jeho dlouholetá partnerka Ingeborg Fialová. „Josef Jařab by tuto cenu přivítal a rád převzal. Možná raději než dosud obdržené ceny a ceny, které možná ještě in memoriam dostane. A to ze tří důvodů,“ uvedla Ingeborg Fialová. Tím prvním je podle ní fakt, že se znovuzřizováním právnické fakulty si dal na začátku devadesátých let mnoho práce, vynaložil spoustu energie. Tím druhým důvodem je osobnost děkana Liberdy, ke kterému měl Josef Jařab velmi vřelý, přátelský vztah. A do třetice to byl jeho pocit radosti z toho, že fakulta prosperuje. „Jménem profesora Jařaba chci právnické fakultě popřát, aby se dále nerušeně rozvíjela,“ dodala Ingeborg Fialová.

Na udělení ocenění navázala plenární sekce konference. Ta měla letos podtitul 30 let české justice a naplnily ji tři odborné příspěvky. Petr Angyalossy, předseda Nejvyššího soudu ČR, hovořil o vývoji české justice a pokusil se zhodnotit její aktuální stav. „Na současnou českou justici jsem hrdý. Je rychlá a kvalitní. Má více než pětapadesátiprocentní důvěru veřejnosti, což je v rámci EU velmi dobré. To ale neznamená, že se nebudu snažit, aby se důvěra zvyšovala,“ zaznělo mimo jiné v jeho příspěvku.

Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie ČR z let 2014–2020, dnes soudkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem, se zaměřila na mezníky, které v posledních třiceti letech ovlivnily postavení soudců, zejména okresních. „Dnes má soudce více práce, je dobře zaplacen. Má šanci stát se soudním funkcionářem a jeho autorita už není jen ryze formální,“ zhodnotila Daniela Zemanová. Současně zmínila také některé problémy, které soudce trápí – například chybějící orgán rady soudnictví nebo prachbídnou úroveň digitalizace.

Stanislav Balík, někdejší soudce Ústavního soudu, nyní děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, se ve svém vystoupení pozastavil nad nároky a výběrem ústavních soudců. Otevřel také otázku, zda mají ústavní soudci opakovat mandát. „Na Ústavní soud se kandidáti nemají dobývat, ale mají tam být zváni,“ řekl Stanislav Balík.

Druhá část konference tradičně patřila jednáním v odborných sekcích, těch bylo tentokrát celkem deset. K těm nejsledovanějším patřily sekce – 30 let Ústavního soudu, Následky porušení povinností při správě daní, Novela stavebního zákona, Právní úpravy hromadných řízení, Právo publicity a právo na informace ve veřejné správě nebo Zajištění věcí důležitých pro trestní řízení.

XVI. ročník sympozia si nenechali ujít akademici, zástupci aplikační praxe, ať už soudů, advokacie či dalších právnických profesí. Pozvání přijali odborníci například z ministerstva spravedlnosti, úřadu vlády, finančních úřadů či veřejného ochránce práv.

Konferenci Olomoucké právnické dny pořádá PF UP pravidelně, jednou ročně vždy na jaře, již od roku 2006, původně pod názvem Monseho právnické dny. V roce 2020 se uskutečnila ve velmi okleštěné podobě a jen online, o rok později ji epidemie koronaviru zrušila úplně.

Letošní ročník se konal v termínu 17.–18. května. Program a další podrobnosti jsou dostupné na webu konference.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)