Olomoucké studentky uspěly v mezinárodní soutěži v římském právu

Reprezentantky PF UP při ústní obhajobě před porotou. Foto: Eva Hrudníková
pátek 10. květen 2019, 8:25 – Text: Eva Hrudníková

Studentky Barbora Lipowczanová, Alexandra Brišová a Kateřina Dračková mohou slavit. Pro olomouckou právnickou fakultu vybojovaly cenné druhé místo v mezinárodním finále soutěže v římském právu. Soutěž pro posluchače právnických fakult každoročně organizuje studentský spolek ELSA, v Olomouci ve spolupráci s katedrou teorie práva a právních dějin.

Do finále tradiční soutěže v římsko-právním moot courtu, které tentokrát hostila PF UP, vyslalo své zástupce pět právnických fakult. Předmětem simulovaného soudního sporu byla kauza, která se týkala vad u kupní smlouvy, konkrétně odpovědnosti za evikci. Prodávající ve zlé víře prodal cizí věc kupujícímu, jenž o tomto faktu nevěděl. Fragment řešil možnosti soudní ochrany jak pro vlastníka, tak pro kupujícího v dobré víře. Soutěžící ho nejprve zpracovávali písemně a poté je čekala ústní obhajoba. „Posuzovali jsme zejména schopnost studentů aplikovat teoretické nauky na praktický příklad. Ptali jsme se na věci, které nelze vyčíst z učebnic. Šlo nám o úvahu studentů. Týmy musely prokázat také velkou schopnost improvizace,“ řekla Kamila Bubelová, vedoucí katedry teorie práva a právních dějin PF UP a porotkyně soutěže.

Pětičlenná porota se na vítězném týmu shodla jednomyslně. První místo si z Olomouce odvezli Viktor Bizík a David Voříšek z Právnické fakulty UK. O pořadí na druhém a třetím místě už ale rozhodly maličkosti. „Výkony olomouckého a banskobystrického týmu byly velmi vyrovnané. Náš tým byl dobře připraven i dobře argumentoval,“ zhodnotila Kamila Bubelová a současně ocenila aktivitu úspěšných olomouckých studentek, které se věnovaly přípravě na mezinárodní finále nad rámec svých studijních povinností.

Barbora Lipowczanová, Alexandra Brišová a Kateřina Dračková, studentky 1. ročníku oboru Právo, reprezentovaly PF UP na základě úspěchu ve fakultním kole. Do něj se letos přihlásilo 11 týmů. „Tou prvotní motivací, proč jsme se do soutěže přihlásily, byl zisk jednoho bodu k zápočtu z římského práva. Postupně ale důvody přibývaly. Tematika nás zajímala a soutěž jsme braly jako ideální možnost naučit se víc a prohloubit si vědomosti. Mimo to jsme si procvičily argumentaci. Nečekaly jsme, že se dostaneme tak daleko. Každé další kolo bylo pro nás velkou motivací,“ vysvětlila za úspěšný tým Kateřina Dračková.

Spolu s kolegyněmi účasti v římsko-právním moot courtu nelituje, naopak ji studentům vřele doporučuje. „Jelikož jsme studentkami teprve prvního ročníku, tak soutěž byla pro nás příležitostí jak být na nové škole aktivnější. Navíc vyučující předmětu Římské právo jsou skvělí a neváhají nám studentům s čímkoli pomoci. I atmosféra finále byla velmi příjemná a uvolněná, ale zároveň profesionální,“ dodala Kateřina Dračková. A Kamila Bubelová ji ještě doplnila: „Je zajímavé, že jména úspěšných účastníků římsko-právního moot courtu se v budoucnu objevují v dalších studentských právnických soutěžích. Zkušenost, zde získaná, je motivací i tréninkem na další argumentační souboje.“

Soutěž v římsko-právním moot courtu má nejdelší tradici na PF UP. Letos se tu fakultní konalo již potřinácté. Mezinárodní finále se poprvé uskutečnilo v roce 2013 a studenti PF UP ho od té doby vyhráli už dvakrát, v roce 2015 a 2017.

Výsledky česko-slovenského finále římsko-právního moot courtu 2019
1. místo: Viktor Bizík, David Voříšek (PF UK Praha)
2. místo: Barbora Lipowczanová, Alexandra Brišová, Kateřina Dračková (PF UP v Olomouci)
3. místo: Lukáš Bohulčák, Petra Antošková, Andrea Stančíková (PF UMB Banská Bystrica)

 

Zpět