Olomoucký den soukromého práva se zaměřil na participační práva dítěte

Konferenci zahájila plenární část, ve které vystoupili se svými příspěvky čtyři odborníci. Fotogalerie: Eva Hrudníková
úterý 12. únor 2019, 12:00 – Text: Eva Hrudníková

Dítě a jeho participační práva byly stěžejním tématem vědecké konference Olomoucký den soukromého práva. Její devátý ročník uspořádala katedra soukromého práva a civilního procesu právnické fakulty tentokrát ve spolupráci s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Odborné fórum přilákalo do Pevnosti poznání na čtyřicet účastníků.

Zaměření letošního ročníku bylo dáno projektem, který řeší právě Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí a který je zaměřen na participační práva dítěte. „Naše fakulta se na tomto projektu podílí, monitoruje jeho výstupy. Byli jsme požádáni, abychom působili jako externí hodnotitel. A právě v rámci tohoto projektu se konference uskutečnila,“ vysvětlila Renáta Šínová z pořádající katedry. 

Letošní ročník byl výjimečný nejen samotnou spoluprací s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí, ale také užším tematickým zaměřením úvodní plenární sekce. To umožnilo věnovat se otázce participačních práv dítěte do nejmenších podrobností. Jako první v něm vystoupila se svým příspěvkem Kateřina Šimáčková, soudkyně Ústavního soudu. Nazvala jej Jak měnit nahlížení justice na dítě od předmětu ochrany k respektovanému aktérovi svého života. Na ni navázal Zdeněk Kapitán, ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který hovořil o slučitelnosti role opatrovníka dítěte a garanta participace. Druhá část plenární sekce patřila příspěvkům soudce Pavla Kotradyho a expertky na rodinné právo Lenky Westphalové z olomoucké fakulty.

Na plenární část navázala jednání ve dvou tematicky zaměřených sekcích, v nichž dostali prostor prezentovat své poznatky posluchači doktorských studijních programů.

Právě setkání mladých vědeckých pracovníků, zejména doktorandů specializujících se na soukromé právo, a diskuze s předními odborníky z praxe je podstatou všech ročníků konference. To potvrdila i Petra Dvorská, advokátka a doktorandka Právnické fakulty Univerzity Karlovy. „Přijela jsem si pro aktuální informace a novinky z oboru, zkrátka dovzdělat se. Věřím, že spoustu věcí využiji v praxi. Složení plenární sekce bylo výborné, ke všem vystupujícím mám velký respekt. A velmi oceňuji možnost neformálně se na cokoli expertů doptat.“

Sympozia se účastnila také Petra Michalová, vedoucí zmiňovaného projektu Práva a participace dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí podpořeného Evropským sociálním fondem. „Mám radost, že díky tomuto fóru, slyšeli zajímavé a podnětné příspěvky reprezentanti mladé právnické generace. Právě jejich úkolem totiž bude tato lidskoprávní témata posouvat dál,“ zhodnotila Michalová.

Konference se uskutečnila pod záštitou Zdenky Papouškové, děkanky PF UP, a Iva Telce, vedoucího katedry soukromého práva a civilního procesu. Příspěvky věnované hlavnímu tématu, participačním právům dítěte, organizátoři zařadí do elektronického sborníku. Ostatní příspěvky budou pravděpodobně zveřejněny podle dohody autora se školitelem.

Za devět let existence se ze soukromoprávní konference stala tradiční vědecká akce, která má pevné místo v kalendáři olomoucké právnické fakulty.