Olomoučtí doktorandi zazářili v soutěžích francouzské ambasády

Ceny Sanofi předal letošním laureátům včetně Zdeňka Škrotta (třetí zprava) nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987 Jean-Marie Lehn (uprostřed).
Foto: Archiv Sanofi, Jan Petr, Martin Modrianský
Čtvrtek 21. červen 2018, 12:40 – Text: V. Mazochová, Š. Chovancová, M. Hronová

Celkem čtyři ceny přivezli doktorandi Univerzity Palackého z prestižní soutěže pro mladé vědce, kterou každoročně organizuje Velvyslanectví Francie v České republice. Vysokou kvalitu svých výzkumných prací v kategoriích chemie, farmacie, lékařství a společenské a humanitní vědy potvrdili Zdeněk Škrott, Lucie Borková, Pavel Hok a Jana Fabová. 

Reprezentanti Univerzity Palackého obstáli v konkurenci sedmi desítek vědců mladších 33 let, které nominovaly české vysoké školy a Akademie věd ČR na základě kvality jejich výzkumné práce v rámci doktorandského studia. Velvyslanectví společně se svými partnerskými organizacemi ocenilo celkem 21 laureátů v šesti kategoriích. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo včera v prostorách Buquoyského paláce v Praze za účasti nositelů Nobelových cen Jean-Marie Lehna, Jean-Pierre Sauvage a Serge Haroche, kteří spolu s francouzským velvyslancem Rolandem Galharaguem mladým vědcům ceny předávali. 

„Je to pro univerzitu po dlouhé době velký úspěch, ze šesti soutěží jsme obsadili čtyři, a byli ´na bedně´“, uvedl proděkan lékařské fakulty Martin Modrianský, který se předávání cen zúčastnil jako člen komise pro Cenu Cenu Alberta Schweitzera za lékařství. Soutěže francouzského velvyslanectví patří podle něj k těm, které mladým vědcům poskytují významné podněty k další práci. „Nejen, že dostanou diplom a finanční odměnu, ale pokud se umístí na prvních dvou místech, získají možnost odjet na stáž do zahraničí. A ještě k tomu jim ocenění předá držitel Nobelovy ceny. To jsou pro ně opravdové stimuly, které je mohou přesvědčit, že práce, nad kterou strávili měsíce, někam vede a posouvá jejich vědeckou kariéru dál,“ zdůraznil Martin Modrianský.

Nejvyšší ocenění přivezl Zdeněk Škrott, doktorand Ústavu molekulární a translační medicíny LF, který zvítězil v soutěži o Cenu Sanofi za farmacii. Ve své výzkumné práci se věnoval možnostem využití disulfiramu pro léčbu rakoviny. „Tento lék se desítky let používá proti alkoholismu. Jeho protinádorová aktivita je již dlouho známá, zatím však není jisté, jakým mechanismem účinkuje,“ popsal Zdeněk Škrott, kterému se podařilo nový metabolit disulfiramu, jenž je odpovědný za protinádorovou aktivitu, identifikovat. Poznatky, které přinesl ve své práci The role of the ubiquitin-proteasome system in tumorigenesis and cancer treatment, by měly usnadnit zavedení disulfiramu do protinádorové terapie. 

Antikarcinogenní účinky zkoumala ve své práci Triterpenoids with anticancer properties and their mechanism of action také Lucie Borková z katedry organické chemie přírodovědecké fakulty, která získala druhé místo v soutěži o Cenu Jean-Marie Lehna za chemii. „Triterpeny jsou přírodní látky, které rostliny nebo živočichové většinou používají pro svou ochranu proti parazitům nebo chorobám, proto mají často různé biologické účinky. Na našem pracovišti studujeme zejména efekt triterpenů získaných z kůry bříz a platanů proti rakovinným buňkám,“ uvedla Lucie Borková. 

Jak dále dodala, tyto přírodní látky se chemickými reakcemi modifikují tak, aby nově získané molekuly selektivně zabíjely rakovinné buňky. Z výsledků testování je pak patrné, že se to daří. Vznikají tak noví potenciální kandidáti na protinádorová léčiva s možným účinkem proti různým typům rakoviny. „Porota u Lucie Borkové  ocenila nejen velmi dobré výsledky práce, ale i hodiny strávené v laboratoři,“ řekl Jan Petr z katedry analytické chemie, který se slavnostního předávání v Praze také zúčastnil. 

Mezi letošní laureáty soutěže patří rovněž odborný pracovník Neurologické kliniky LF Pavel Hok, který obsadil třetí místo v soutěži o Cenu Alberta Schweitzera za lékařství. Porota ocenila jeho výzkumnou práci s názvem Modulation and plasticity of the sensorimotor brain networks during afferent stimulation, ve které se zaměřil na problematiku stimulace periferních nervů, které mohou vyvolat odezvu v mozku. Prezentované postupy by se mohly stát přínosem například pro léčbu pacientů s prodělanou mozkovou mrtvicí nebo s podobným postižením nervové soustavy.

Na třetí příčku dosáhla také doktorandka katedry romanistiky filozofické fakulty Jana Fabová v soutěži o Cenu Cena Jacquese Derridy za společenské a humanitní vědy. Ve své práci Language varieties based on Italian language and their use in Nova Trento and Nova Veneza in Brazil  se věnovala výzkumu italských dialektů v Brazílii. „Ocenění mě velmi potěšilo. Když jsem s výzkumem začala, vůbec jsem nevěděla, jestli jsem se vydala správnou cestou. Nevěděla jsem odkud začít a jestli to, co dělám, dělám dobře. Tato cena mi však potvrdila, že moje několikaletá práce měla smysl, a to je pro mě obrovské zadostiučinění,“ uvedla Jana Fabová.

Ceny Francouzského velvyslanectví v ČR jsou každoročně udělovány mladým českým vědcům za kvalitu jejich výzkumných prací realizovaných v rámci doktorandských studií. Získat je mohou díky úspěšné účasti v celostátní soutěži a ústních prezentacích před odbornými komisemi složenými z českých a francouzských vědeckých specialistů. První tři ocenění v každé kategorii získávají finanční odměnu od partnerských organizací. První a druhý obdrží od velvyslanectví také stipendium, které jim umožní měsíční výzkumný pobyt ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru.

Seznam všech laureátů vědeckých cen udělených Velvyslanectvím Francie za rok 2018 naleznete ZDE.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)