Onkologickému kongresu dominovala témata rekonstrukční chirurgie

Docent Peter Tvrdý. Foto: Martin Višňa
úterý 19. únor 2019, 12:00 – Text: Martin Višňa

Onkologická onemocnění dutiny ústní a obličeje a zejména rekonstrukční postupy po odstranění nádorů byly středem zájmu Olomouckých onkologických dní, které uspořádala Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc. Zúčastnila se jej stovka odborníků z Česka a Slovenska.

Svým zaměřením ojedinělý kongres se konal na lékařské fakultě již podvaadvacáté. Jedním z nosných témat dvoudenní události byla rekonstrukční chirurgie, tedy rekonstrukce defektů po odstranění nádorů v oblasti obličeje. Své zkušenosti na kazuistikách prezentoval například Stanislav Andrejko z košické lékařské fakulty nebo kolegové 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Možná úskalí rekonstrukčních výkonů připomněl ve své habilitační přednášce Richard Pink z pořádající kliniky.

Účastníci, mezi nimiž byli maxilofaciální či plastičtí chirurgové, onkologové či praktičtí zubní lékaři i odborníci z dalších oblastí medicíny, vyslechli také příspěvky věnované novinkám v diagnostice a léčbě.

„Přínosem byla kazuistická sdělení a také diskuze o možných způsobech operačních technik použitelných v konkrétních případech. Všemi příspěvky se nesla jednotná myšlenka o tom, že nejen plán chirurgického výkonu, ale zejména celkový pohled na nemocného, jeho zdravotní stav, výživa a motivace k léčbě jsou velmi důležitými kritérii při rozhodování o správném terapeutickém postupu,“ uvedl přednosta pořádající kliniky Peter Tvrdý.

„Osobně si velmi cením, že zazněly i příspěvky popisující neúspěchy a komplikace léčby, ze kterých se můžeme poučit, zaměřit tímto směrem vědecko-výzkumnou činnost a nové poznatky uplatnit v péči o pacienty s onkologickým onemocněním dutiny ústní a obličeje,“ dodal.

Součástí dvoudenního kongresu byla i sekce pro zdravotní sestry věnovaná tématům souvisejícím s péčí o pacienty po operačních zákrocích. V rámci programu se uskutečnilo také členské shromáždění Společnosti maxilofaciální chirurgie České lékařské společnosti J. E. Purkyně.