Online teologie má první absolventy, na začátku to byl adrenalin

Gabriela Ivana Vlková, garantka distančního studie teologie na CMTF. V textu záběry z prvních státnic programu.
Foto: archiv G. I. Vlkové, Petr Fojtík
Středa 5. červenec 2023, 8:00 – Text: Martin Višňa

Před třemi lety nabídla Cyrilometodějská teologická fakulta UP jako vůbec první v České republice možnost vysokoškolského studia online. O distanční bakalářský studijní program Teologie byl nečekaný zájem, nyní již má první absolventy. Jaký byl rozjezd průkopnického studia a zda bude i navazující magisterský program, přibližuje jeho garantka Gabriela Ivana Vlková.

Původně měla vzniknout videa s nahrávkami starších profesorů působících na fakultě, aby jejich vědomosti, zkušenosti a také pedagogický um byly zaznamenány i pro budoucí studenty. Nápad tehdejšího děkana Petera Tavela se protnul s filmařskými dovednostmi a rozhledem Veroniky Müllerové a začal vznikat ucelený program.

„Je pravda, že zpočátku pro natáčení nenacházeli příliš pochopení mezi námi vyučujícími, kteří jsme měli spoustu jiné práce. Když ale později epidemie covidu-19 znemožnila prezenční výuku, měli jsme již natočeno relativně dost materiálu, který se obsahově kryl s některými teologickými předměty a který byl ve vysoké kvalitě, zejména zvukové, která je pro online výuku klíčová. Například já jsem díky předtočeným přednáškám mohla slevit z výuky přes Zoom. Studenti videa zhlédli, pak jsme o nich diskutovali. Viděla jsem, že to může fungovat,“ vzpomíná docentka Vlková, která se stala garantkou chystaného programu.

Online studium teologie přibylo do studijní nabídky v polovině září, tedy v době, kdy úspěšní uchazeči již běžně nastupují do prvního ročníku. Během měsíce dorazilo na fakultu téměř 400 přihlášek, zájemce z organizačních důvodů nečekaly žádné přijímací zkoušky. „Uchazečům jsme v propozicích slibovali individuální přístup, takže jsme museli vymyslet, jak všechno zvládnout. Studenty jsme rozdělili do šestnácti paralelních skupin a po večerech jsme ze začátku mívali i čtyři hodiny webinářů. Byl to adrenalin a je pro mě zázrak, že to dobře dopadlo. Obdivuji vyučující, kteří do toho s námi šli. Zároveň pružně reagovalo i vedení fakulty a přišli dva noví lidé starající se o technické zabezpečení výuky,“ říká garantka.

„Samozřejmě se časem u některých studentů ukázalo, že podcenili náročnost. Zjistili, že je opravdu třeba se na webináře připravovat nebo absolvovat testy, že se něco nedozvědí jen tak bez námahy. Ve druhém semestru jsme tak už měli jen deset paralelních skupin a později šest. Pro další ročníky jsme již měli vyhlášené upravené podmínky přijímacího řízení a také maximální počet přijímaných. Počet zájemců o studium je stále vysoký, dokonce roste,“ dodává.

Distanční program nestudují jen lidé, kteří mají vztah ke katolickému pojetí teologie vyučovanému na CMTF, naopak jsou studenti členy či sympatizanty různých církví a zájmových skupin. Podle docentky Vlkové se mohou při studiu z pohodlí domova cítit v bezpečnějším prostředí, než pokud by měli na fakultu ukotvenou v katolické tradici docházet. Studenti se také ke studiu připojují nejen z domova, ale i z různých pobytů a cest, například z Aljašky, Německa, Rakouska či Islandu.

„Největším překvapením pro nás bylo, že i v rámci online skupin se utvořily kompaktní kamarádské vazby. Sami studenti nám v anketě psali, že čekali, že to bude spíše neosobní. Je to odraz toho, že při webinářích dbáme na interaktivní složku, některé předměty byly koncipovány hybridně či prezenčně a zavedli jsme také takovou internetovou čajovnu, pravidelné neformální setkávání, kde si říkáme, co funguje, nefunguje. Jednou za semestr se potkáváme i osobně, což je bonus navíc, kterého si cení jak studenti, tak i my,“ přibližuje garantka programu s tím, že v hybridní podobě se nakonec uskutečnily v červnu i první státní závěrečné zkoušky. Za stejných podmínek někteří ze tří desítek studentů ke zkouškám přistoupili osobně, jiní online. Historicky prvními absolventy se stali Martina Jungrová a Ondřej Hába. První promoce, tentokrát jen prezenčně, se chystá na podzim.

K navazujícímu magisterskému studiu se nicméně absolventi bakalářské distanční teologie budou moci přihlásit až v příštím roce. Program se v současnosti připravuje, již je schválený Vědeckou radou CMTF UP a na podzim bude akreditační spis předložen Radě pro vnitřní hodnocení UP. „Letošní absolventy tím asi zklameme, ale příprava je poměrně náročná. Nechceme spustit něco, co nebude promyšlené, také již ze strany pedagogů cítím vyčerpání. Nicméně s dalším akademickým rokem bychom rádi otevřeli přijímací řízení,“ uzavírá Gabriela Ivana Vlková.

Podrobnější informace o online studiu teologie na CMTF UP jsou k dispozici zde.

Pro zájemce o teologická témata fakulta připravila také celoroční kurz v rámci nabídky celoživotního vzdělávání. Jeho výuka bude probíhat podobně jako bakalářské teologie online formou video přednášek a samostudia doplněných webináři či online konzultacemi s vyučujícími. Do kurzu je možné se přihlásit do 15. září. Více o kurzu najdete zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)