Osmdesát let profesora Františka Mezihoráka

František Mezihorák.
Foto: Archiv katedry společenských věd

V dnešních dnech slaví významné životní jubileum profesor František Mezihorák, který se svým vědeckým i občanským působením nesmazatelně zapsal nejen do historie naší univerzity.

V druhé polovině 50. let 20. století tento rodák z Vracova u Hodonína vystudoval historii a český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a po krátkém působení na gymnáziu v Kyjově nastoupil v roce 1960 na svoji mateřskou univerzitu jako odborný asistent.

Za svoji angažovanost v reformním procesu tzv. Pražského jara a odpor proti sovětské okupaci bylo jeho působení na olomoucké univerzitě v roce 1969 nuceně ukončeno a na dvacet let byl zbaven možnosti vědecké a publikační činnosti.

V roce 1989 se stal jedním z aktérů tzv. sametové revoluce a po jejím vítězství se mohl na univerzitu vrátit. Zastával zde mj. akademické funkce prorektora a děkana Pedagogické fakulty UP a založil na Filozofické fakultě UP první katedru evropských studií v Československu.

Je členem řady mezinárodních vědeckých organizací, např. Euroscience  nebo Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste. Za svou veřejnou, odbornou a pedagogickou činnost obdržel řadu ocenění a vyznamenání, mj. Cenu města Olomouce, Velký záslužný kříž Republiky Rakousko, Medaili I. stupně MŠMT ČR a několik  čestných  medailí UP. V roce 2007 byl za své odborné aktivity také oceněn čestným doktorátem na nejstarší maďarské univerzitě v Pécsi.

Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D. a kolegové z katedry společenských věd PdF UP

 

Zpět