Otevřená Univerzita Palackého: informace, mobilní aplikace, komentované prohlídky

Úterý 15. listopad 2016, 14:35 – Text: OK

Olomouc (15. listopadu 2016) – Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci (UP) se uskuteční na fakultě cyrilometodějské, filozofické, přírodovědecké, pedagogické a tělesné kultury v pátek 25. listopadu 2016. Od 9 do 14 hodin zprostředkuje zájemcům důležité informace i doprovodné aktivity. Návštěvníci mohou zdarma využít speciální autobusovou linku, která je dopraví k univerzitním budovám po celém městě. Přehled studijních oborů i podrobný program nabídnou webové stránky www.studuj.upol.cz, ale také nová aplikace do chytrých telefonů.

Den otevřených dveří poskytne návštěvníkům kompletní informační servis. „Středoškoláci se na vybraných fakultách dozvědí veškeré informace o možnostech studia, podmínkách příjímacího řízení i uplatnění absolventů široké škály oborů. Otevřeny budou také univerzitní knihovna, koleje či menza. Stejně jako v předchozích letech očekáváme tisíce návštěvníků, srdečně zveme i širokou veřejnost,“ uvedla tisková mluvčí Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Program v mobilu

Vůbec poprvé si mohou uživatelé s chytrými telefony se systémem Android stáhnout aplikaci ke Dnům otevřených dveří UP. Poskytne jim nejen kompletní program nebo jízdní řád okružního autobusu, ale také interaktivní mapu univerzitních budov, odkazy na nabídky oborů nebo sekci Aktuality. Mobilní aplikaci vyvinul čerstvý absolvent přírodovědecké fakulty Lukáš Novák.

Autobus zdarma

Uchazečům o studium bude k dispozici bezplatná autobusová linka, která bude od hlavního nádraží pokračovat k pěti fakultám a také k univerzitním budovám v Olomouci-Holici (jízdní řád).

Testy nanečisto

Fakulty filozofická (FF) a pedagogická (PdF) nabídnou testy předpokladů ke studiu nanečisto. Zájemci o studium na FF projdou testem v Konviktu v Univerzitní ulici 3 (místnost AM) v 9.00, 11.00 a ve 13.00 (min. 15 minut před začátkem testování je nutné se dostavit k registraci). Zájemci o studium na PdF v budově na Žižkově náměstí v učebně N3 v 11.30.

Pokusy, výpočty, prohlídky laboratoří

Návštěvníci přírodovědecké fakulty se mohou těšit na ukázky chování magnetických nanočástic, prohlédnou si zařízení na sledování pohybu očí při práci s počítačem, drony pro fotografování krajiny či vizualizaci výpočtu řešení problému obchodního cestujícího pomocí genetického algoritmu nebo se seznámí s principem využití fuzzy regulátorů při řízení robota ze stavebnice LEGO. Přístupné budou i laboratoře vědecko-výzkumných center v Holici.

Zábavná učitelská matematika i relaxace

V hlavní budově pedagogické fakulty se zájemci seznámí s fungováním centra podpory studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, se zábavnou matematikou či s vhodnými technikami relaxace; v budově Konviktu pro ně budou připraveny kreativní workshopy a výstava prací studentů.

Pohyb, konzultace, moderní sportoviště

Na fakultě tělesné kultury si zájemci vyzkoušejí bocciu – paralympijský sport podobný pétanque; indoorový curling; stolní tenis pro nevidomé a zrakově postižené; střelbu vedenou zvukem nebo chůzi po slackline. Chybět nebude ani měření tělesného složení či konzultace zaměřené na zlepšení stravovacích zvyklostí. Nabídku aktivit doplní komentované prohlídky Aplikačního centra BALUO – moderního komplexu sportovišť a laboratoří zaměřeného na podporu aktivního životního stylu a prevenci civilizačních onemocnění.

Pevnost poznání

Během Dne otevřených dveří se představí také interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. Pro studenty maturitních ročníků bude mít od 9.00 do 17.00 otevřeno zdarma. Animátoři je seznámí s expozicemi, na jejichž tvorbě se podíleli především odborníci z přírodovědecké fakulty. Více informací na www.pevnostpoznani.cz.

Vědeckotechnický park UP

Pracoviště průmyslového 3D tisku v Holici bude mít pro návštěvníky připraveny komentované prohlídky: v 9.30 a v 13.30 představí 3D tiskárny, výrobky z nich a také možnost 3D skenování.

Koleje a menza

Během Dne otevřených dveří mohou návštěvníci také zjistit, jak to funguje na vysokoškolských kolejích a v menze: v tělocvičně na koleji B. Václavka pro ně bude připraven pult s obědovými vouchery, informačními materiály, občerstvením a možností virtuální prohlídky kolejí a menz; v menze na 17. listopadu mohou ochutnat oběd za studentské ceny.

 

 

Informační bloky na jednotlivých fakultách

Během informačních bloků na fakultách budou zástupci vedení informovat o podmínkách studia, náležitostech elektronické přihlášky a přijímacím řízení a odpovídat na dotazy. Studentům budou k dispozici také studijní referentky na studijních odděleních fakult.

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Den otevřených dveří se uskuteční v budově CMTF v Univerzitní ulici 22. Na studijním oddělení fakulty budou referentky poskytovat informace o otevíraných studijních oborech a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením.

Zástupci katedry křesťanské výchovy představí uchazečům bc. a na něj navazující mgr. studijní obor Sociální pedagogika. Zástupci katedry křesťanské sociální práce budou informovat o bc. studijních oborech Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce, které jsou realizovány ve spolupráci s CARITAS-VOŠs Olomouc, a na ně navazujícím mgr. studijním oboru Charitativní a sociální práce.

Filozofická fakulta (FF)

V průběhu dne se uskuteční informační bloky se zástupci vedení fakulty paralelně na dvou místech: v Křížkovského 12 v místnosti 2.03 a na tř. Svobody 26 v aule 2.31 (2. poschodí), a to v 10.00 a 11:30.

Údaje o studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám, konzultacích a uplatnění absolventů v praxi budou podávány na příslušných katedrách, na nichž se tyto obory vyučují.

Přírodovědecká fakulta (PřF)

Fakulta uvítá návštěvníky v budově na třídě 17. listopadu 12, v Pevnosti poznání (třída 17. listopadu 7) a také ve vědecko-výzkumných centrech (RCPTM a C. R. Haná) a ve Vědeckotechnickém parku v Olomouci-Holici.

Informace o podmínkách přijímacího řízení, nabídce studijních oborů, uplatnění absolventů v praxi či možnostech zahraničních stáží poskytne vedení fakulty v aule (tř. 17. listopadu 12, 2. patro), a to v 9.00 a v 11.00. Podrobnější informace o jednotlivých studijních oborech podají zástupci příslušných kateder.

Program na jednotlivých katedrách

Pedagogická fakulta (PdF)

Den otevřených dveří se uskuteční v budově na Žižkově náměstí 5. Informační blok se odehraje v aule v 10.30.

Katedry a ústavy fakulty poskytnou zájemcům podrobné údaje o studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích na přijetí, přípravných kurzech, konzultacích, o uplatnění absolventa v praxi a možnostech mezifakultních studií.

Fakulta tělesné kultury (FTK)

Den otevřených dveří se uskuteční v budově FTK v Neředíně. Informační bloky budou připraveny v aule fakulty (NA 401) v 10.00 a 12.00. Uchazeči získají informace o studiu a přijímacím řízení (talentová zkouška, test Obecných studijních předpokladů SCIO, ústní/motivační pohovor), systému a formách studia atd.

Fakulta zdravotnických věd (FZV)

Zájemci o studium mohou od 9.00 do 14.00 navštívit studijní oddělení FZV, kde jim studijní referentky poskytnou informace o nabízených studijních oborech, podmínkách přijímacího řízení apod.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)