PdF UP má výukový cluster pro výuku virtualizačních technologií

Na snímku Doc. Milan Klement v Centru virtualizačních a multimediálních technologií.
Foto: Ondřej Moučka
středa 24. říjen 2018, 14:47

V rámci podpory technického vzdělávání a rozvíjení konceptu Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 byl v rámci Operačního programu – Věda, výzkum a vzdělávání (OP VVV) realizován na půdě Univerzity Palackého projekt „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci“ (ROSTU).

Jedním z cílů tohoto projektu bylo vybudování Centra virtualizačních a multimediálních technologií v rámci obsahové úpravy a rozšíření zaměření, bakalářského studijního programu B7507 - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání a magisterského studijního programu N7503 - Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol. Tato obsahová a koncepční úprava studijních programů, realizovaných na Katedře technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,  spočívala v zařazení oblasti virtualizačních technologií a moderních digitálních výukových prostředků s přesahem do praktické aplikace v prostředí školských zařízení. Studijní obory se tak zaměřují především na odbornou (oborovou) přípravu, která poskytuje absolventům potřebný odborný základ, který bude možné transformovat do podoby učiva v podmínkách základních škol. Reaguje tak především na požadavky praxe, kdy vzniká potřeba připravovat učitele a odborníky v oblasti informačních technologií, kteří dokáží na vzdělávacích institucích a zajišťovat odbornou výuku a také systémovou či odbornou podporu pedagogům v oblasti využití informačních technologií ve vzdělávání a také v oblasti provozu Školního informačního systému.

Zmiňovaný výukový cluster byl vybudován v součinnosti s dodavatelskou firmou Merit a. s. v měsících červenec a srpen roku 2018. Do ostrého provozu byl uveden k 1. 9. 2018. Cluster obsahuje celkem 8 virtualizačních serverů Lenovo s celkovým počtem 196 jader a více než 1,2 TB celkové kapacity operační paměti. Potřebná data jsou ukládána do dvou nezávislých diskových polí Lenovo o celkové kapacitě 36 TB a celá infrastruktura je propojena optickými rozvody s propustností 40 Gb/s. Samozřejmostí jsou nejen zálohovací jednotky (použitá technologie disk to disk to tape, provozovaná na systému Veritas BackUp Exec) a zdroje nepřerušené dodávky napájení (UPS) od firmy Lenovo, ale také potřebné core a support metalické a optické rozvody pro servis a správu celého řešení. Cluster je provozován na virtualizační vrstvě VmWare vSphere verze 6.5, která umožňuje realizaci tzv. „virtualizace ve virtualizaci“ s použitím dalších virtualizačních vrstev.

Na základě vybudování potřebné provozní infrastruktury byla také katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého zařazena do prestižního programu VmWare IT Academy, jakožto jediné vysokoškolské pracoviště nejen na území České republiky, ale i v rámci střední Evropy. Na základě této certifikace a ve spolupráci s firmou Arrow a.s. byl také vytvořen jedinečný koncept „výukových“ balíčků, pomocí kterých je možné realizovat výuku zaměřenou nejen na konfiguraci a využití virtualizačních řešení pro provoz infrastruktur, ale také na oblast praktické správy informačních systémů postavených na technologii Microsoft server. 

Doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D., katedra technické a informační výchovy PdF UP