Pedagogická fakulta bude v listopadu volit nového děkana

Akademický senát PdF UP schválil harmonogram děkanských voleb.
Foto: Milada Hronová
pátek 23. června 2017, 07:21 - Text: Milada Hronová

Akademický senát pedagogické fakulty přijal harmonogram voleb kandidáta na děkana pro funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022. Písemné návrhy na kandidáty mohou akademici fakulty podávat do 22. září.

Senátoři pedagogické fakulty se ve středu věnovali nadcházejícím volbám děkana fakulty. Z jednohlasně přijatého harmonogramu vyplývá, že písemné návrhy na kandidáta na děkana mohou akademici fakulty podávat senátu prostřednictvím Kanceláře AS PdF UP do pátku 22. září do 15 hodin. Do 25. září senátoři postoupí všechny návrhy zvláštní volební komisi akademického senátu fakulty, která byla senátem zvolena pro volební účely v tajném hlasování. Už 5. října pak bude znám abecední seznam kandidátů na funkci děkana. Senát ho umístí na úřední desku fakulty, přičemž volební programy kandidátů budou dostupné na webovém portálu fakulty 16. října.

 

„Veřejná prezentace kandidátů na funkci děkana pedagogické fakulty a diskuze členů akademické obce fakulty s kandidáty se uskuteční 1. listopadu. Prezentace kandidátů na AS PdF UP a první, případně druhé a třetí kolo voleb kandidáta na děkana se bude konat 8. listopadu. Rektorovi Univerzity Palackého postoupíme výsledek voleb do 20. listopadu,“ řekl Jan Michalík, předseda AS PdF UP.

Během více než dvouhodinového jednání se Akademický senát PdF UP věnoval také záměru návrhu dvou nových studijních programů. Informoval též o přípravných pracích, které mají vést k institucionální akreditaci UP a zazněla také informace o ukončeném přijímacím řízení na pedagogické fakultě. Do prvních ročníků akademického roku 2017/2018 přijme fakulta 1 700 studentů. Senátoři fakulty se v závěru červnového jednání souhlasně vyjádřili také k návrhu děkana pedagogické fakulty, aby se po rezignaci Milady Bocákové z katedry biologie stala novou členkou Vědecké rady PdF UP její kolegyně a zároveň vedoucí této katedry Šárka Hladilová.

Složení zvláštní volební komise: Irena Plevová z katedry psychologie a patopsychologie, Michal Růžička z Ústavu speciálněpedagogických studií, Jaromír Synek z katedry hudební výchovy a Jan Gregar, student doktorského studijního programu obor Pedagogika.