Pedagogická fakulta chystá opakované děkanské volby

Foto: Vojtěch Duda
Pondělí 3. leden 2022, 15:08 – Text: Milada Křížková Hronová

Kdo povede Pedagogickou fakultu UP od 1. února 2022? Akademická obec univerzity se jméno nově zvolené děkanky či děkana má dozvědět v opakovaných volbách 19. ledna.

Akademický senát PdF UP se na svém zasedání 14. prosince 2021 neusnesl na návrhu osoby, kterou navrhne rektorovi UP ke jmenování děkankou/děkanem PdF UP. Jediná kandidátka, stávající děkanka PdF UP Libuše Ludíková, ve volbách nezískala nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů. Zvláštní volební komise tohoto grémia proto vyhlásila opakované řízení o návrhu na jmenování děkankou/děkanem PdF UP pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026.

Jan Michalík, předseda AS PdF UP, už v prosinci během volebního jednání senátu vyzval všechny členy akademické obce, kteří by stáli o to zkusit nominační proces a případně výkon funkce děkanky/děkana, aby připravovali své teze.

Právo podat návrh na kandidáta na funkci děkana PdF UP má každý člen nebo skupina členů akademické obce PdF UP. Písemné návrhy kandidátů na funkci děkana či děkanky této fakulty lze podávat prostřednictvím Kanceláře AS PdF UP do 5. ledna, volby kandidáta na funkci děkana fakulty se uskuteční 19. ledna.  

Libuše Ludíková vedla Pedagogickou fakultu UP v letech 2006–2014, v letech 2014–2017 byla proděkankou pro vědu, výzkum a doktorská studia v týmu děkana Čestmíra Serafína. Fakultu znovu vede od roku 2017 s tím, že stávající mandát jí skončí k 31. lednu 2022.

Harmonogram opakovaných voleb:

Předkládání písemných návrhů kandidátů na funkci děkana PdF UP do 5. ledna 2022. Kancelář AS PdF UP postoupí všechny písemné a ve stanoveném termínu obdržené návrhy kandidátů zvolené volební komisi AS PdF UP v termínu do 6. ledna 2022. Komise sestaví abecední seznam kandidátů na funkci děkana PdF UP a zveřejní seznam na Úřední desce PdF UP do 7. ledna 2022 do 15 hodin. Volební programy budou zveřejněny na webovém portálu PdF UP 12. ledna 2022 do 15 hodin. Veřejná prezentace kandidátů na funkci děkana PdF UP a diskuze s kandidáty se uskuteční 17. ledna 2022. Volby kandidáta na funkci děkana PdF UP se uskuteční 19. ledna 2022. Vždy od 13 hodin ve velké aule PdF UP. Jednání budou streamována. Výsledky voleb a protokol o volbě kandidáta na funkci děkana PdF UP včetně podkladů pro jmenování děkana PdF UP postoupí předseda AS PdF UP rektorovi UP do 21. ledna 2022.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)