Pedagogická fakulta má videa ve znakovém jazyce

Repro: Žurnál UP
sobota 16. březen 2019, 7:44 – Text: Milada Hronová

Na svou otevřenost k uchazečům, studentům i zaměstnancům se specifickými potřebami nově upozorňuje Univerzita Palackého prostřednictvím videí. Odborníci z Centra podpory studentů se specifickými potřebami v nich poskytují informace v českém znakovém jazyce.

První spot v českém znakovém jazyce vznikl pro potřeby Dne otevřených dveří na pedagogické fakultě.

„Video, které uchazeče seznamuje s nabídkou Centra podpory studentů se specifickými potřebami, usnadnilo zájemcům o studium orientaci po budově. Vzbudilo velmi pozitivní ohlasy. I proto univerzita připravila další. Vznikly v ateliérech katedry výtvarné výchovy a sluchově postiženým studentům v českém znakovém jazyce zpřístupňují informace zveřejněné na našich webových stránkách,“ řekla Lucia Pastieriková, ředitelka Centra podpory studentů se specifickými potřebami UP.

Na univerzitě dnes podle ní studuje čtyřicet studentů se sluchovým postižením. „Na pedagogické fakultě je jich třináct. Předpokládáme, že se tento počet v následujícím roce ještě zvýší. Na konci února jsme totiž zaznamenali šedesát dva přihlášek ke studiu uchazečů se sluchovým postižením. Sedmnáct z nich si podalo přihlášku ke studiu na pedagogické fakultě. A tento počet není konečný, na některé obory je možné se hlásit i po 28. únoru,“ dodala ředitelka centra.

Univerzita touto aktivitou systematicky bourá pomyslné bariéry mezi univerzitou a osobami s postižením. Do praxe se snaží uvádět ideu otevřené univerzity a společného vzdělávání.

„Studenti se specifickými potřebami nemusejí mít žádné obavy. Snažíme se jim zajistit co nejvyšší komfort a zmírňovat tak při studiu všechny případné obtíže. Například tím, že zajišťujeme asistenty na zápis přednášek a seminářů, na překonávání architektonických bariér, tlumočníky do znakového jazyka, převod textů do Braillova písma a podobně,“ doplnila Lucia Pastieriková. Zdůraznila přitom, že nabídka služeb Centra podpory studentů se specifickými potřebami je široká a ke studiu motivuje i uchazeče se zdravotním postižením či znevýhodněním.

Centrum se nachází v budově pedagogické fakulty, svou pobočku má také na fakultě tělesné kultury. Zajišťuje podporu studentům napříč všemi fakultami. Posluchačům se zrakovým či sluchovým postižením, s omezením hybnosti nebo chronickým somatickým onemocněním, s narušenou komunikační schopností, se specifickými poruchami učení, s poruchou autistického spektra či psychickým onemocněním poskytuje komplexní služby po celou dobu studia. Jedná se o služby poradenské, technické i terapeutické. 

Více ZDE a ZDE.