Pedagogická fakulta nabízí v kampani #Deafember vzdělávací materiály

Snímek z natáčení videí. Vlevo Pavel Kučera, vpravo Petra Šobáňová.
Foto: Alžběta Gregorová
Středa 21. září 2022, 9:00 – Text: V. Češík a M. Křížková Hronová

Stejně jako v minulých letech se i letos Pedagogická fakulta Univerzity Palackého zapojuje do kampaně #Deafember, tentokrát překlady některých didaktických materiálů do českého znakového jazyka. Vzniklá videa mají podpořit vzdělávání žáků a žákyň, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk. Fakulta tak upozorňuje na problémy osob se sluchovým postižením a zároveň tuto komunitu podporuje. 

V rámci letošního Deafemberu se Pedagogická fakulta UP věnuje především překladům autorských – přímo na fakultě vzniklých – metodik a různých výukových materiálů do českého znakového jazyka. Tyto překlady v podobě videí jsou ke zhlédnutí na fakultním YouTube kanálu i přímo na portálu s oblíbenými didaktickými materiály Učitel21.

„Stále není dost výukových materiálů, které by plně zohledňovaly potřeby žáků, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk. Usilujeme proto o to, aby se alespoň většina našich nejzdařilejších digitálních vzdělávacích zdrojů dočkala své verze tlumočené do znakového jazyka. Ochotně nám v tom pomáhá Pavel Kučera, koordinátor Centra podpory studentům se specifickými potřebami a odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií. Sám dětem se sluchovým postižením dlouhodobě pomáhá nejen jako spolupracovník Centra pro dětský sluch Tamtam, ale i jako herec připravující v České televizi pohádky v českém znakovém jazyce. Naši snahu připravovat materiály ve znakovce podporuje, protože sám ví, jak důležité je pro děti komunikovat plnohodnotným komunikačním prostředkem,“ řekla Petra Šobáňová, proděkanka Pedagogické fakulty UP.

Videa fakulta nabídne všem zájemcům, kteří je budou moci využít jak doma, tak i ve školní výuce. Tlumočení do znakového jazyka se dočkaly metodiky a materiály vzniklé v rámci projektů Pokreslený sešit, Příběh 17. listopadu a Mezi sebou se zdravíme ahoj! Aneb lekce z české prvouky. Žáci různého věku se tak mohou poučit o dílčích tématech vzdělávacích oborů výtvarná výchova, dějepis nebo člověk a jeho svět. Video ve znakovém jazyce vzniklo také k soutěžní přehlídce digitální tvorby dětí a mládeže Be on the Screen.

„Aktuálně vzniklá videa nejsou na naší fakultě prvním ani posledním počinem tohoto druhu. Fakultní kanál na YouTube obsahuje hned několik playlistů s videi v českém znakovém jazyce včetně oblíbeného cyklu základů znakovky Znakujme spolu!,“ dodala Petra Šobáňová. Kromě produkce fakultních videomateriálů zdůraznila i celoroční spolupráci s organizací Tichý svět, a to především na propagaci a zprostředkovávání novinek ze světa Neslyšících na fakultním portálu Učitel21. „Na vytváření obsahu portálu Učitel21 se kromě toho podílí i několik bloggerek se sluchovým postižením, které čtenářům představují vlastní zkušenosti a každodenní radosti a strasti ze života Neslyšících doslova z první ruky,“ doplnila proděkanka PdF UP.

Cílem kampaně #Deafember, která se každoročně koná v září, je zviditelnit a podpořit Neslyšící jak v České republice, tak v zahraničí. Většinové společnosti připomíná, že lidé se sluchovým postižením jsou mezi námi, i když je v davu na první pohled možná nepoznáme. Týká se to i Univerzity Palackého, kde s podporou Centra podpory studentů se specifickými potřebami, sídlícího na její pedagogické fakultě, studuje několik desítek mladých lidí s různým stupněm sluchového postižení. Pedagogická fakulta UP tak nejen svou účastí na kampani #Deafember, ale i mnoha dalšími aktivitami podporuje komunitu Neslyšících a připomíná důležitost vzdělávání dětí a mladých lidí se sluchovým postižením v jejich přirozeném jazyce.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)