Pedagogická fakulta pracuje na prestižním projektu Digitální akademie

Z jednání ve španělském Santanderu.
Foto: archiv projektu
Čtvrtek 13. říjen 2022, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Budoucí učitelé, učitelé v praxi i další odborníci, kteří se podílejí na vzdělávání. Těch všech se týká prestižní evropský projekt Digitální akademie. Jeho cílem je pomoc v přípravě budoucích učitelů a v jejich přechodu do praxe. Pedagogická fakulta UP se projektu účastní jako jediná česká univerzita.

V mezinárodní výzvě uspěla Pedagogická fakulta Univerzity Palackého a stala se tak jediným českým zástupcem v prestižním projektu, který se zaměřuje na odbornou přípravu studentů učitelství a učitelů z praxe. Hlavním garantem projektu, jehož koncept je postavený na digitálních akademiích, je Aliance univerzit ve Španělsku a v Latinské Americe.

„Jedná se o velmi zajímavé téma, které hýbe také českou společností. Školám je často vytýkáno, že učitelé nejsou dostatečně připraveni na praxi, že je na jedné straně skvělé, že znají teorii, na druhou stranu je problém tuto teorii aplikovat do praxe. Vnímáme, že je v České republice vyvíjen velký tlak na přípravu učitele, lidé v tomto projektu se snaží hledat řešení. Digitální akademie je platforma pro všechny, tedy pro učitele, kteří jsou v přípravě, v praxi, i pro všechny odborníky, kteří se podílejí na vzdělávání a chtějí nějak přispět k jeho rozvoji,“ uvedl Jiří Kropáč, garant za PdF UP z Ústavu pedagogiky a sociálních studií.

S konkrétními rámcovými cíli projektu se jeho řešitelé seznámili v květnu při online prezentaci, osobně se reprezentanti škol sešli v září ve španělském Santanderu.

„Zástupci každého státu sdělují ostatním, co v dané oblasti v jejich zemi funguje, co ne, všichni se tak mohou poučit navzájem. Například v České republice nemáme zakotvený mentoring. Vedení učitelů, kteří ze školy přijdou do praxe. Pustíme je z pedagogické fakulty a tím máme vlastně hotovo. Třeba ve Španělsku je to ale jiné. V této zemi musí učitel projít cvičným týdnem, a pokud vše ve škole nefunguje, jak má, nabízí se podpůrný mentoring,“ popsal jednu z rozdílných praxí dvou zemí Jiří Kropáč. Společně s ním už řešitelé projektu pracovali například na analýze potřeb, na tom, co vzdělávací systémy jednotlivých zemí mají společné, co je rozděluje, jaké z nich vyplývají hrozby a naopak co vnímají pro společnost jako potřebné.

„Je však těžké vzdělávací systémy srovnávat, protože každý z nich je jinak legislativně ukotven. Naší snahou je soustředit se na osobnost učitele a na jeho přechod do praxe. Soustředíme se na jeho přerod v učitele jako takového,“ doplnil Jiří Kropáč.

Projektu se společně s akademiky z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, především z Ústavu pedagogiky a sociálních studií, který je v tomto projektu expertním garantem kvalitní metodiky a profesního rozvoje při samotné tranzici budoucích učitelů, účastní i přední experti University of Limerick (Irsko), AP Hogeschool Antwerpen (Belgie), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polsko), el Centro de Formación del Profesorado de Segovia (Španělsko), la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), la Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (Polsko) a la Asociación de Docentes Europeos (ATTEE).

Projekt Digitální akademie má podle Jiřího Kropáče velký přínos v propojování praktického dopadu na společenskou uplatnitelnost studentů učitelství a přidružených disciplín, které vyžadují různé legislativní nároky pro výkon povolání ve školské praxi.

„Šíření příkladů dobré praxe není pouze o pasivní transmisi informačního balastu, nýbrž o vzájemném pochopení významu tranzice v práci učitele při jeho zrodu. To je přesně to, co naši studenti v přípravě vyžadují, stejně tak učitelé v praxi ve školských zařízeních. Problémy v přípravě rezonují celosvětově. Výsledkem nemusí být jejich přehlížení, ale snaha o expertní řešení a opatření, a to s významem pro zlepšovaní praktického uplatnění v celospolečenském měřítku profesní přípravy učitelských aprobací napříč Evropskou unií skrze připravovanou platformu Digitálních akademií,“ upřesnil Jiří Kropáč. Z výstupů projektu se podle něj mohou těšit na vzájemné propojování profesních kompetencí, které jsou pro formování učitelské profesní identity v 21. století důležité a nezbytné, učitelé v přípravě i učitelé v praxi.

Digital TA – Digital Academy in teaching practice for a seamless transition from preservice to in-service financuje Evropská Unie. Projekt zahájila v květnu 2022 online veřejná prezentace, osobně se experti partnerských univerzit potkali ve dnech 27.–30. 9. ve španělském Santanderu. V roce 2025 přivítá účastníky tohoto projektu Pedagogická fakulta UP. Výstupem projektu bude metodika pro budoucí učitele a učitele z praxe, jež má reagovat na současné výzvy praxe.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)