Pedagogická fakulta přivítala své absolventy a přátele školy

Fotogalerie: PdF UP
Úterý 19. září 2023, 7:30 – Text: Milada Křížková Hronová

Bohatý dvoudenní program plný informací, inspirace a přátelského setkávání připravila Pedagogická fakulta UP pro své absolventy i příznivce školy. Ti se navzájem potkávali při prohlídkách kateder, ústavů, při zajímavých workshopech, na výstavě diplomantů a diplomantek či při koncertě absolventů i studentů.

Tradiční setkání s absolventy a příznivci pedagogické fakulty zahájil v ateliéru kresby katedry výtvarné výchovy artefiletický workshop s názvem Na slunci i ve stínu. Zájemci si během něj vyzkoušeli, že vnitřní napětí lze uvolnit během sdílení prožitků, emocionálních zážitků a skupinové reflexe. Vytvářeli vlastní obrazy a literární texty díky postupům vycházejících z artefiletiky. Také během druhého dne hostil ateliér kresby workshop. Tentokrát při něm absolventi poznávali sami sebe prostřednictvím terapie využívající hlínu. 

„Dny pro absolventy mají u nás už dlouholetou tradici, kterou narušila pandemie covidu-19. Jde o malý festival katederních akcí, který pořádáme každoročně v září. Víme, že se naši absolventi zajímají o konkrétní edukativní akce typu workshopů, a proto jsme jich letos zařadili hned několik. Naši absolventi stojí o sdílení různých tipů do praxe nebo projektů, jejichž výstupy mohou využít ve své učitelské profesi. Přirozeně mají zájem o setkání se spolužáky a vyučujícími přímo na katedrách, pracovištích, kde kontakt s komunitou pěstujeme dlouhodobě,“ uvedla proděkanka pedagogické fakulty Petra Šobáňová. Své specifické publikum si podle ní letos našly i koncerty či komentované prohlídky fakultních prostor.

I letos si zájemci mohli prohlédnout například budovu na Žižkově náměstí a zjistit, jak se některé katedry a ústavy proměnily a jakým tématům se současní akademičtí pracovníci a pracovnice věnují. Prohlídku nabídlo i Umělecké centrum, kde se absolventům nabídl i koncert studentů a akademiků katedry hudební výchovy. Na katedře výtvarné výchovy se absolventi seznámili s novinkami, které mohou využít ve své pedagogické praxi. 

„Ukázali jsme našim absolventům a také jsme jim i poskytli naše metodické materiály k využití umělé inteligence nebo k historii Konviktu. Představili jsme jim i naše aktuální projekty – včetně výstav, chystaných workshopů a přehlídky digitální tvorby dětí a mládeže Be_on the Screen. Přátelské posezení absolventů doplnily prezentace soudobých studentských aktivit, také výstava diplomantů a diplomantek. Jsme velmi rádi, že s námi absolventi sdíleli prostřednictvím formátu pecha kucha i své vlastní zkušenosti,“ doplnila Petra Šobáňová, která vedla program právě na katedře výtvarné výchovy.

Do ateliérů této katedry se například přijela podívat Hana Čermáková, která učí výtvarku na základní umělecké škole v Uničově. „Mám to tady ráda. Byť jsem začínala studovat v době, kdy naše katedra byla ještě v prostorách dnešního Arcidiecézního muzea, tady v Konviktu, na chodbách i v ateliérech je zvláštní atmosféra, která mě neustále přitahuje. Jsem moc ráda, že se zase můžu potkat se spolužáky, pedagogy a sdílet a konzultovat s nimi svou činnost,“ řekla.

Setkání se stejně naladěnými lidmi každoročně vítá i Ludmila Vacová, která učí výtvarku na jedné ze základních škol ve Šternberku, a vzpomínky na krásné studentské chvíle pravidelně vedou na katedru i Roberta Janáka, který pracuje v pedagogickém nakladatelství Prodos. „Po promoci se všichni rozprchnou a člověk ztrácí kontakt. Tato setkání nabízejí navíc i mnoho inspirací, protože se bavíme o tom, co kdo dělá, čemu se věnuje,“ uvedl absolvent jednooborové výtvarky. Přiznává, že hodně spolužáků, kteří by se jako on věnovali počítačové grafice, nemá a že víc si při těchto setkáních sdělují zkušenosti učitelé a absolventi, kteří pracují v galeriích. „I tak se velmi rád se spolužáky potkávám, rád vzpomínám na dobu studií. Jsem rád, že si zase můžu projít všechny ateliéry a vyzkoušet si různé techniky.“

Jednotlivé akce dvoudenního programu Dnů absolventů navštěvují na Pedagogické fakultě UP desítky lidí, v úhrnu jde o stovky návštěvníků, které fakulta pravidelně i obdarovává drobnými dárky. Ty letošní, které se uskutečnily ve dnech 15.- 16. září, zpestřil například nově vydaný soubor edukačních karet Víra: disciplína: vzdělání. Představuje dějiny jezuitského konviktu v Olomouci.

Víra: disciplína: vzdělání. Editace: Petra Šobáňová, Námět: Vojtěch Češík, Grafická úprava: Alžběta Gregorová, vytisklo Vydavatelství UP. Soubor edukačních karet, které představují dějiny jezuitského konviktu v Olomouci a které při příležitosti výročí Univerzity Palackého připravila její pedagogická fakulta, mohli obdržet absolventi a absolventky při komentované prohlídce Uměleckého centra UP. Více zde. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)