Pedagogická fakulta realizuje technické vzdělávání online

Foto: Archiv KTEIV PdF UP
Úterý 2. červen 2020, 8:03

Pandemie Covid-19 přinutila většinu školských zařízení změnit způsob práce a více využívat moderní technologie. Změnilo se i vnímání společnosti – na distanční vzdělávání se začalo nahlížet jako na kvalitní alternativu k tradičnímu pojetí výuky.

Katedra technické a informační výchovy dlouhodobě využívá moderní vzdělávací technologie, avšak na straně vzdělávaných se mnohdy objevovaly předsudky. Ty se však díky pandemii Covid-19 podařilo odbourat, a tak nic nebrání tomu, aby i výuka technicky zaměřeného učiva probíhala zprostředkovaně a na dálku.

Příkladem dobré praxe mohou být technicky orientované kurzy DVPP, jejichž realizaci financuje přímo MŠMT v rámci projektu „Zavádění předmětu Technika do základních škol“. Pilotně tak ověřujeme, zda je možné pomocí videopřenosu rozvíjet technicko-didaktické dovednosti učitelů. Pod vedením dr. Janu, doc. Dostála nebo Mgr. Děrdy úspěšně proběhlo již několik kurzů, viz facebook katedry

Realizace probíhá tím způsobem, že přihlášení účastníci obdrží běžnou poštou materiál a pomůcky spolu s instrukcemi a následně prostřednictvím online kurzu probíhá vlastní výuka. Vyrábíme společně, v jednom čase, jen každý na jiném místě. Od účastníků jsou vynikající ohlasy, mohou se tak účastnit našich kurzů odkudkoliv z celé České republiky. Dokonce vybrané online video kurzy realizujeme pro veřejnost zcela zdarma. Např. tuto středu (3. 6. 2020 od 9.00 hod.) můžete být přítomní v našich dílnách na kurzu Rozvoj zručnosti prostřednictvím výroby hodin z netradičních materiálů. Jak se přihlásit je uvedeno na facebooku katedry.  

Proměnila se však i tradiční vysokoškolská výuka. Již nyní mohou studenti se všemi pracovníky katedry komunikovat online přes aplikaci MS Teams (případně i jinou) a konzultovat problémy spojené se studiem, závěrečné práce i zápočty a zkoušky. Od dalšího akademického roku budeme vybrané předměty realizovat paralelně v prezenční i online formě. Studenti tak např. nebudou muset být přítomni na přednášce, ale z pohodlí domova se dozví nové poznatky, včetně možnosti se interaktivně ptát přednášejícího a nechat si učivo dovysvětlit. Studenti získají nejen komfortní podobu vzdělávání, ale též budou moci přirozeně rozvíjet kompetence spojené realizací moderní výuky pro 21. století. Na naší katedře jsou studenti připravováni moderními metodami v souladu s koncepcí Učitel 21.

Doc. Jiří Dostál, vedoucí katedry technické a informační výchovy PdF UP 

Zpět