Víte, že... pedagogickou fakultu čekají děkanské volby?

Úterý 5. říjen 2021, 15:58 – Text: (vim)

Volby nové děkanky / nového děkana vyhlásil Akademický senát PdF UP na svém zářijovém zasedání. Kandidáty může akademická obec fakulty navrhovat do 21. října, volební zasedání AS PdF UP pak proběhne 14. prosince. Více...

Zpět