Pětadvacetileté bádání přineslo knihu o recepci nizozemské a vlámské literatury

Repro: Žurnál UP
Čtvrtek 16. září 2021, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Wilken Engelbrecht, vedoucí katedry nederlandistiky Filozofické fakulty UP, vydal v nakladatelství Vlámské akademie věd Academia Press v Gentu prestižní publikaci s názvem Van Siska van Rosemael tot Max Havelaar. Receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische vertaling tussen 1848 en 1948. S ohledem na velký zájem je v přípravě i její elektronické vydání.

Kniha s českým názvem Od Siska van Rosemael k Max Havelaar. Recepce nizozemské a vlámské literatury v českém překladu mezi rokem 1848 a 1948 je určena širší veřejnosti, která má zájem o nizozemsky psanou literaturu, respektive o nizozemštinu. Jejím cílem je poskytnout celkový přehled o recepci nizozemsky psané literatuře v českém překladu v daném období.

„Český zájem o tuto literaturu byl probouzen vlámským bojem o uznání a zrovnoprávnění mateřštiny – nizozemštiny – a vlámské literatury v Belgii. Češi v tom poznali vlastní problém s německou kulturou. V druhé polovině 19. století vlámská literatura pomohla spíše doplnit nedostatek kvalitní katolické literatury a v období přechodu z 19. na 20. století byly nové směry v nizozemské a vlámské literatury zajímavé pro české dekadenty i anarchisty. V meziválečném období měli čeští vydavatelé zájem o literaturu, která se mezinárodně dobře prodala – například díla Johana Fabriciuse a Felixe Timmermanse,“ uvedl autor knihy Wilken Engelbrecht.

Podle něj svou roli v zájmu o tuto literaturu sehrála i skutečnost, že se v Čechách překladatelé specializovali na nizozemštinu a skrz PEN-klub měli i kontakty na literárního agenta Vincyho Schwarze.

„V období protektorátu vlámská literatura patřila k těm, které byly povoleny. Byla zajímavá, protože byla venkovská, aniž by byla nacistická. K boomu v překladech z nizozemštiny pak došlo v letech 1945–1948, v té době byly překládány téměř všichni populární spisovatelé. V prozkoumaném období byla čeština po němčině, francouzštině a angličtině jazykem, do něhož se nejvíce z nizozemštiny překládalo,“ dodal Wilken Engelbrecht.

Jeho kniha vyšla v přední sérii Lage Landen Studies (Studie o Nizozemí), v prestižním nakladatelství Academia Press v belgickém Gentu. První náklad v počtu dvě stě padesát kusů byl rozebrán během jednoho měsíce, a to i přesto, že se jedná o více než čtyř set stránkové a nejdražší dílo celé série. Vyjma přehledu o recepci nizozemské a vlámské literatury v němčině v době 1830–1990 od vídeňského profesora Herberta van Uffelena, který vyšel v roce 1993 v předchozí sérii Niederlande Studien, podobné přehledy vesměs neexistují.

Prof. Wilken Engelbrecht je vedoucí katedry nederlandistiky FF UP. Učí jak starší nizozemsky psanou literaturu (před rokem 1880), tak srovnávací mluvnici (důraz na syntax). Od roku 2011 působí i jako externí profesor nizozemského jazyka na Katolické univerzitě v polském Lublinu. Jeho bádání se zaměřuje na recepci nizozemské a vlámské literatury ve střední Evropě, dále na recepci římských autorů ve středověkém školství a na srovnávací mluvnici. V roce 2012 získal prestižní ocenění Důstojník Řádu oranžsko-nasavského od nizozemské královny, letos pak polskou medaili Komise národní edukace. Obě ocenění obdržel za zásluhy v oboru nederlandistiky.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)