PF 2022. Přání děkanů fakult a ředitele vysokoškolského ústavu

Zimní Olomouc.
Foto: Vojtěch Duda
Pátek 31. prosinec 2021, 8:00 – Text: (red)

Je před námi rok 2022. Ještě nevíme, jaký bude a co nám přinese. Zatím máme naději a můžeme si přát jen to nejlepší. Pro sebe, naše blízké i naši univerzitu. Přinášíme vám novoroční přání děkanů, děkanky a ředitele vysokoškolského ústavu Univerzity Palackého.

Oslovili jsme představitele osmi fakult Univerzity Palackého a jejího vysokoškolskoho ústavu s otázkou: Co přejete v roce 2022 své fakultě a univerzitě?

 

Naší fakultě přeji do roku 2022 dobrého děkana. Zralého a odvážného člověka, který vytváří prostor pro charisma vzácných lidí na fakultě. Člověka, který je otevřený novým horizontům – zastavit se a konzervovat totiž znamená žít z rezerv a pomalu směřovat k úpadku. Univerzitě přeji, aby dokázala dělat rozhodnutí pro budoucnost a udržitelnost.

 

Vlastně bych naší fakultě ani univerzitě nechtěl přát nic mimořádného; mimořádných událostí bylo až dost. Naopak bych jí moc přál, aby znovu mohla fungovat v normálním a obvyklém režimu jako dříve. Aby svým studentům poskytovala řádnou prezenční výuku, kterou potřebují. Aby její zaměstnanci mohli učit a pracovat tváří v tvář, jak na to vždy byli zvyklí. A aby se v pevném zdraví všech svých členů mohla věnovat tomu, k čemu je předurčena: vzdělávání, vědě a výzkumu.

 

Filozofické fakultě přeji do nového roku hodně vzájemného porozumění, partnerského dialogu, vzájemné vstřícnosti a pochopení. Ať se naší fakultě daří být institucí, ve které se lidem dobře pracuje, cítí se dobře a mohou směřovat k tomu, co je vzájemně spojuje. Na filozofické fakultě ctíme slovo, a proto přeji Univerzitě Palackého slova, která jsou a budou pojítkem vzájemné důvěry, otevřenosti a tolerance. Do nového roku přeji všem jen to dobré. 

 

Dovolte mi, abych poděkoval všem zaměstnancům, studentům i příznivcům přírodovědecké fakulty a univerzity za spolupráci, úsilí i trpělivost při řešení problémů, se kterými se potýkáme. Chtěl bych přírodovědecké fakultě v roce 2022 popřát další rozvoj. Jako vedení se nadále budeme snažit budovat na fakultě příjemné pracovní prostředí, ve kterém zaměstnanci i studenti budou nacházet prostor pro tvůrčí a svobodnou práci.

 

Univerzitě Palackého v Olomouci a své domovské pedagogické fakultě přeji, aby rok 2022 byl klidnějším obdobím, které umožní, v atmosféře otevřené komunikace, vzájemné podpory a ochoty zapojit se do spolupráce, naplňování vytyčených vizí, jejichž uskutečňování bude provázet i jistá míra tolerance a vstřícnosti mezi všemi aktéry, jak pracovníky, tak i studenty. K tomu všem přeji především pevné zdraví.

 

Rád bych všem popřál pevné zdraví a hodně síly do roku 2022. Univerzitě pak vzájemnou laskavost, vstřícnost a toleranci, jako tři sudičky provázející nás na cestě ke zvládnutí krize. Máme všechny předpoklady pro to, abychom ji úspěšně zvládli a vyšli z ní jako zdravá, silná a neodolatelně přitažlivá instituce.

 

Vážená akademická obci, v roce 2022 nám všem přeji, aby byl obdobím růstu a pracovní i životní spokojenosti nejen na právnické fakultě, ale na všech univerzitních pracovištích. Přeji nám všem moudrost v malých i velkých rozhodnutích, potřebný kus nadhledu, vtipu a životního optimismu. Ať univerzitní rodina i nadále pěstuje vzájemnou úctu a soudržnost. Těším se na viděnou v roce 2022.

 

Fakultě přeji do nového roku především normální výuku, spokojené kolegyně a kolegy a vynikající studenty. Rád bych jí také popřál započetí rekonstrukce budovy na tř. Svobody 8 a zahájení výstavby společné budovy FZV a LF, abychom mohli vzdělávat v důstojných prostorách. Univerzitě pak přeji ukončení všech půtek, které se na její půdě vedou, a novou metodiku dělení příspěvku a následně brzké přijetí rozpočtu na rok 2022.

 

Rok 2021 byl pro novorozenou CATRIN prvním celým rokem stráveným na rodné alma mater, Univerzitě Palackého v Olomouci. A hned přinesl řadu úspěchů, na které můžeme být všichni hrdí. Včetně významného posunu lidských možností ve zkoumání subatomární struktury hmoty a s tím spojeným, pro naši univerzitu prvním prvoautorským článkem v prestižním časopise Science. CATRIN i Univerzitě Palackého bych ze srdce popřál, aby podobných úspěchů přibývalo, aby univerzita směřovala mezi špičkové evropské a světové univerzity a nebyla pouze místem pro získání vzdělání, ale institucí, která skrze vzdělanost vede k poznání.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)