Podpora vědkyň na UP

Grafika: NKC
Pondělí 12. únor 2024, 15:39

Na neděli 11. 2. připadl Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, který má mimo jiné upozornit na nízké zastoupení žen ve vědě. V Česku činí podíl vědkyň 28 %, což je jedno z nejnižších čísel v Evropě.

Prvním krokem pro vyšší zastoupení vědkyň je kultivace komunikace – boření mýtů a genderových stereotypů, následuje nastavení procesů tak, aby se ženy nemusely rozhodovat mezi soukromým životem a kariérou a bylo jim umožněno sladit výzkum s mateřstvím, což jde ruku v ruce s podporou otců, kteří se rozhodli pečovat o potomky.

V českém prostředí se zabývá podporou vědkyň, resp. rovností ve vědě Národní kontaktní centrum - gender a věda, které je součástí Sociologického ústavu AV ČR. V roce 2015 vznikla pod Národním kontaktním centrem Komunita pro změnu, jejíž členky a členové se aktivně podílejí na systematické podpoře genderové rovnosti. Za Univerzitu Palackého jsou v Komunitě pro změnu Markéta Šupplerová a Veronika Fousková z Oddělení řízení lidských zdrojů, které mají na starosti mj. agendu rovných příležitostí.

Přijetím již druhého Plánu rovných příležitostí se UP zavazuje k několika cílům, které se podpory vědkyň týkají – revize hodnocení, do kterého by se měla zavést tzv. měkká kritéria,  například formou otázek slaďování soukromého a pracovního života, rozšiřování nabídky benefitů pro rodiny s dětmi, revize zázemí pro rodiče s dětmi, přijetí Deklarace podpory politiky slaďování soukromého a pracovního života na UP, a v neposlední řadě sledování projektových možností pro zřízení dětské skupiny na UP.

Veronika Fousková

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)