Pomáhající studenti: Obavu máme, ale myslíme pozitivně

Studentky FZV v odběrovém místě Fakultní nemocnice u Teoretických ústavů UP.
Foto: Jiří Stavovčík, v galerii archiv studentů
Středa 25. březen 2020, 13:45 – Text: Martin Višňa

Studenti Univerzity Palackého jsou v posledních dnech nepostradatelnou posilou nemocničních pracovišť nejen v Olomouci. Pomáhají přitom ve velké míře i ti, na které se nevztahuje vyhlášená pracovní pohotovost.

Denisa Vymětalová z prvního ročníku oboru Zdravotnický záchranář je jednou ze studentek fakulty zdravotnických věd, které pracují na místě určeném pro odběr vzorků pro vyšetření COVID-19 na parkovišti u Teoretických ústavů. „Naše úloha spočívá v zaevidování klienta a následném odběru jeho vzorku z krku a z nosu. Máme určené pozice, kdy jedna z nás provádí odběry, druhá zapisuje data do systému a třetí pobíhá mezi klientem a sestřičkou u počítače. Během směny vystřídáme všechny pozice. První den provozu místem prošlo deset lidí, další už čtyřicet, počet vyšetřených stoupá,“ uvedla.  

Personál odběrového místa dodržuje předepsané postupy a využívá všech dostupných ochranných pomůcek, které výrazně omezují riziko nákazy. Vybavení čítá respirátory, ochranné rukavice, štít, plášť či čepici. „Samozřejmě že nějaké obavy z nákazy máme, ale myslíme pozitivně. Hlavně si ani nepřipouštíme tu možnost nákazy právě tady. Nakazit se můžeme i na ulici nebo v obchodě. Na druhou stranu jsme rády, že můžeme v této mimořádné situaci nějak pomoci,“ dodala Denisa Vymětalová.

Další budoucí zdravotnický záchranář Bivoj Kudělka se stal členem týmu nemocnice v Novém Jičíně. „Jde o takový infekční urgentní příjem, provizorně zřízené oddělení, kam přicházejí potenciálně infekční pacienti. Mimo jiné tu na základě indikace hygienické stanice odebíráme vzorky pro potvrzení COVID-19. Mám za sebou několik směn a musím říci, že začátky byly velmi hektické, neustále se přizpůsobujeme novým informacím. Každou směnu je to ale lepší a lepší,“ prozradil student, který doufá, že se pandemii podaří co nejdříve zvládnout.

Své dojmy a zkušenosti sdílejí studenti FZV také prostřednictvím fakultního Facebooku ZDE.  

K pomoci v nemocničním provozu se přihlásil také například student fakulty tělesné kultury Rudolf Brož. „Se dvěma studentkami z FZV a z Univerzity Pardubice máme na centrálním příjmu šumperské nemocnice na starost měření teploty a zjišťování epidemiologické anamnézy příchozích. Společně s kamarády ze Šumperka jsme se také rozhodli využít toho, že desítky lidí u nás začaly šít roušky pro potřebné, a mimo jiné jsme se domluvili s krizovým vedením Litovle na dopravě ručně šitých roušek do města. Během 24 hodin se nasbíralo okolo stovky roušek,“ řekl budoucí fyzioterapeut.

Zpět