Poprvé v tomto školním roce jednal Akademický senát UP

Foto: Žurnál UP
úterý 30. říjen 2018, 7:54 – Text: Milada Hronová

Akademický senát UP na svém říjnovém zasedání přijal Plán realizace strategického záměru UP na rok 2019, zvolil nového studentského místopředsedu tohoto grémia i novou kandidátku, která bude zastupovat studenty v Kolegiu rektora.

Poprvé v tomto školním roce se ke svému jednání sešel Akademický senát UP. V první části se věnoval volbě svého druhého, tedy studentského místopředsedy. „Potřeba volby vyvstala poté, kdy stávající zástupce studentů v senátu absolvoval právnickou fakultu a zanikl mu tak mandát. Po Markovi Zápotockém se této funkce ujme Michal Vorlíček, posluchač doktorského studijního programu na fakultě tělesné kultury,“ řekl Jiří Langer, předseda AS UP.

Obdobný důvod volby vyvstal při volbě studentského zástupce do Kolegia rektora UP. „Za Jana Gregara, který ukončil doktorské studium na pedagogické fakultě, senát jednomyslně schválil navrženou Lucii Mackovou, která studuje v doktorském studijním programu na přírodovědecké fakultě,“ dodal předseda AS UP.

Během více než čtyřhodinového jednání přijali senátoři také Plán realizace strategického záměru UP na rok 2019. Dokument, který AS UP předkládá rektor univerzity, prošel pěti pozměňovacími návrhy, a to jak technickými tak obsahovými. „Kromě technických změn jsme do tohoto Plánu vložili informaci o potřebě rozvoje studia v cizích jazycích a s tím i související informaci o plánovaných aktivitách naší univerzity v Erbílu, hlavním městě iráckého Kurdistánu. Do strategického záměru jsme přidali také informaci o diskusi univerzity na téma integrace jejích výzkumných kapacit s využitím externích institucí,“ uvedl předseda AS UP Jiří Langer.

V návaznosti na to, že UP získala institucionální akreditaci, má každý rok povinnost věnovat se vnitřnímu hodnocení kvality. Rektorem předloženou několika set stránkovou Zprávu o vnitřním hodnocení kvality za rok 2018 senát také přijal. Přijal i změnu statutu UP, změnu Studijního a zkušebního řádu UP i statut nově vzniklého Institutu krále Sedžonga UP. V závěru zasedání se uskutečnilo slyšení, které se týkalo změny garance studijních programů na přírodovědecké fakultě, senátoři obdrželi také informaci o personální změně ve Správní radě Nadačního fondu UP.