Porota ocenila diplomovou práci absolventky právnické fakulty čestným uznáním

Kristýna Štolfa zvládla skloubit psaní diplomové práce a péči o dceru. Foto: Archiv KŠ
Pondělí 22. listopad 2021, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

V soutěži o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson za nejlepší diplomovou práci v oblasti udržitelného rozvoje sídel uspěla Kristýna Štolfa, absolventka olomoucké právnické fakulty. Odborná porota ji za zpracování diplomové práce Veřejné zakázky a ochrana životního prostředí udělila čestné uznání.

Cenu Jiřiny Bergatt Jackson tradičně vyhlašuje Institut pro udržitelný rozvoj sídel (IURS). „Do soutěže se mohly hlásit práce ryze teoretické napříč obory, ale i diplomové práce zaměřené na rozvoj konkrétního území, a to jak z pohledu územně technického, tak i z pohledu strategického rozvoje nebo problematiky sociálně ekonomické či urbanistické. Komise jich hodnotila celkem pětadvacet. Vzhledem ke kvalitě posuzovaných prací nakonec porota udělila tři ceny a čtyři čestná uznání,“ řekla Petra Šobáňová, prezidentka IURS. Absolutním vítězem se stal Václav Hofman, který na České zemědělské univerzitě odevzdal diplomovou práci Veřejná prostranství v suburbánní zástavbě obcí v zázemí hlavního města Prahy.

Studentům olomoucké právnické fakulty se v této soutěži mimořádně daří. Co ročník, to nějaká cena. Letos to byla už pátá v řadě. Tentokrát uspěla absolventka oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo Kristýna Štolfa. Práci Veřejné zakázky a ochrana životního prostředí psala pod vedením Ondřeje Víchy z katedry správního práva a finančního právo.

„Jsem rád, že se našim studentům dlouhodobě daří zaujmout porotu v této mezioborové soutěži. S Kristýnou se mi spolupracovalo velmi dobře, jen s časem trochu bojovala, protože při studiu současně pracovala a v závěru ji čekaly i jiné než studijní povinnosti. Vše ale stihla, a nakonec získala i toto ocenění, které pro ni může být jistým zadostiučiněním za čas strávený nad tímto nelehkým tématem,“ zhodnotil Ondřej Vícha. Oceněná práce je podle něj výjimečná právě volbou tématu.

Cílem diplomové práce Kristýny Štolfy bylo vymezit konkrétní možnosti, kterými lze zohlednit požadavky na ochranu životního prostředí v procesu zadávání veřejných zakázek. Zadávání zelených veřejných zakázek představuje důležitý nástroj k dosažení cílů environmentální politiky souvisejících se změnou klimatu, využíváním přírodních zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou. Tomuto tématu se diplomantka věnovala na úrovni mezinárodního, unijního i českého práva. „Ačkoli propojení ochrany životního prostředí a veřejných zakázek představuje velmi důležité a společensky aktuální téma, nebylo mu dosud, až na výjimky, v odborné právnické literatuře věnována dostatečná pozornost. Předpokládám však, že soutěžní porotu zaujalo nejen samotné téma, ale i výborná obsahová a formální úroveň jeho zpracování,“ uvedl Ondřej Vícha.

Když Kristýna Štolfa hledala téma své závěrečné práce, přála si propojit své dosavadní pracovní zkušenosti, kdy pracovala na odboru veřejných zakázek na přerovském magistrátu, a svůj kladný vztah k životnímu prostředí a ekologii. „O soutěži jsem měla povědomí již z předchozích let díky úspěchům studentů naší fakulty, nikdy by mě však nenapadlo se přihlásit. Tímto bych chtěla moc poděkovat doktoru Víchovi, který mě vyzval, abych svou práci přihlásila. Zároveň mu děkuji za celkové vedení, vstřícnost a pomoc, kterou mi poskytl během psaní, “ řekla Kristýna Štolfa.

Cesta k napsání diplomové práce a dokončení studia pro ni nebyla snadná. „Studium jsem absolvovala při zaměstnání na plný úvazek a samotnou diplomovou práci jsem začala psát měsíc po narození dcery. Čestné uznání tak vnímám i jako zadostiučinění, že to veškeré úsilí, snaha a zejména věnovaný čas, stály za to.“

Pořadatelé výsledky 5. ročníku soutěže o Cenu Jiřiny Bergatt Jackson slavnostně vyhlásili v Ostravě, na konferenci Brownfieldy jako příležitost.

Kompletní výsledky zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)