Poslední ročník projektu EduChange zavedl studenty na Maltu

Foto: Tomáš Daněk
Sobota 4. březen 2023, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Na Maltu letos zavítala skupina studentů ze čtyř zemí, kteří se zapojili do mezinárodního projektu EduChange zaměřeného na využívání mobilních a webových nástrojů i dalších prostředků informačních a komunikačních technologií při tvorbě vlastních výukových a osvětových aktivit věnovaných změně klimatu. Projekt EduChange 2.0 na roky 2020 až 2023, jehož součástí jsou každoroční exkurze, pro studenty nejen pedagogických oborů připravila katedra rozvojových a environmentálních studií přírodovědecké fakulty.

Podle Jiřího Pánka z katedry rozvojových a environmentálních studií chtějí studenti pedagogických oborů při výuce zaměřené na problematiku změny klimatu využívat mobilní aplikace a webové nástroje i geografické informační systémy, aby výuku zaměřenou na toto důležité téma co nejvíce zefektivnili a zatraktivnili. „Náš projekt EduChange 2.0 se tedy primárně zaměřuje na práci s nástroji, které podporují občanskou vědu (citizen science) a aktivní občanství (active citizenship) prostřednictvím inovativních geoparticipativních metod pro řešení environmentálních problémů," uvedl.

Do projektu se zapojili také odborníci z univerzit na Maltě, v Utrechtu a Trondheimu a z finského start-upu Seppo, který vytváří novou generaci vzdělávacích aplikací kombinující sociální učení a všestranné způsoby využití mobilních technologií. „Pomocí tohoto projektu se snažíme rozvíjet schopnosti a dovednosti v oblasti vytváření geoparticipativních mapovacích platforem a využívání mobilních aplikací a her," podotkl Jiří Pánek.

Letos se mezinárodní exkurze uskutečnila na Maltě, studenti se pohybovali převážně v hlavním městě Valetta a jeho okolí. Celkem 32 studentů se kromě přednášek a workshopů (například o programu GLOBE či metodě Paper2GIS) zaměřilo také na vývoj vlastních her a vzdělávacích aktivit. „V rámci nabitého programu se nám podařilo navštívit i zahrady v Buskettě, jednu z mála zalesněných oblastí Malty, jejichž historie sahá až do dob založení řádu Maltézských rytířů,“ uvedl Jiří Pánek.

Výpravu si pochvaloval Matěj Kašpar studující obor Geografie a regionální rozvoj. „Exkurze byla přínosná především propojením praktické výuky a změny klimatu. Všechno se skvěle doplňovalo a dávalo smysl. Už teď máme hodně nápadů, jak zakomponovat například virtuální realitu pro ukázku oblastí, které jsou postižené změnou klimatu, jak vytvořit edukativní hru kombinující prvky terénní výuky nebo jak studenti mohou vytvářet svůj vlastní výzkum.“

Změna klimatu způsobená člověkem je podle Jiřího Pánka v posledních letech stále zřetelnější. Malta se dlouhodobě potýká s nedostatkem vody během letních měsíců či s tzv. městskými tepelnými ostrovy, které vznikají kvůli intenzivní městské zástavbě s minimálním podílem zeleně. „Názory mladých lidí na závažnost dopadů změny klimatu se však značně liší a mnozí si myslí, že změna klimatu je spíše problémem jiných míst a vzdálené budoucnosti. I proto jsme vybrali Maltu jako místo naší exkurze, abychom mohli využít prvky místně zakotveného učení v kombinaci s mezinárodní zkušeností a nabídnout studentům možnost na vlastní kůži zažít výzkum v mezinárodním týmu,“ doplnil Jiří Pánek.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)