Posluchači práv mohou žádat o mimořádné stipendium pojmenované po výjimečném studentovi

Petr Zoubek prohrál boj s rakovinou v březnu 2019. Jeho jméno nese i nadační fond. Repro: NF PZ
Čtvrtek 4. únor 2021, 12:00 – Text: Eva Hrudníková

Zbystřit by měli studenti právnické fakulty. Těm nadaným a aktivním je určená novinka – Stipendium Petra Zoubka. Udělovat ho bude fakulta společně s Nadačním fondem Petra Zoubka poprvé na konci února. Studenti mohou žádat o mimořádnou podporu ve výši 20 000 korun do 12. února.

Stipendium nese jméno po výjimečném studentovi olomoucké právnické fakulty, který těsně před dokončením studia v březnu 2019 podlehl vážné nemoci. Rodina a přátelé Petra Zoubka krátce na to založili nadační fond. „Péťa byl skvělý syn, bratr, partner a kamarád. Díky činnosti nadačního fondu bude i nadále pomáhat potřebným a motivovat další mladé a nadějné studenty v cestě za jejich sny,“ vysvětlili rodiče Petra, zakladatelé fondu.

Pro fakultu byla spolupráce s nadačním fondem od počátku jasnou cestou, jak šířit odkaz Petra Zoubka a připomínat jeho výjimečnost. „Se zakladateli fondu jsme dlouhodobě v kontaktu. Nápad na založení stipendia na podporu studia našich posluchačů byl společný. Dosáhnout na něj mohou studenti, kteří svou výjimečností naplňují vize a poslání podobné těm Petra Zoubka,“ vysvětlil Maxim Tomoszek, proděkan pro bakalářské a magisterské studijní programy. Výše stipendia je 20 000 korun na akademický rok, z poloviny bude hrazeno právnickou fakultou a z poloviny nadačním fondem. Udělit ho lze v každém akademickém roce nejvýše jednomu studentovi.

Nadstandardní finanční podpoře a smyslu jejího udělování odpovídají i podmínky pro její přiznání. Podrobně je upravuje fakultní vnitřní norma. „Žadatel musí splňovat současně pět předpokladů – vážený studijní průměr do 1,8 za celé dosavadní studium na fakultě, alespoň jeden úspěšně dokončený semestr ve Studentské právní poradně nebo jiné klientské právní klinice vyučované na fakultě, absolvování odborné praxe, student je aktivní sportovec a zapojuje se do dobročinných společensky přínosných aktivit,“ vyjmenoval základní požadavky Maxim Tomoszek.

Děkan fakulty Václav Stehlík stanovil konečný termín pro podávání žádostí na 12. února. Studenti je mohou podávat elektronicky s přílohami dokládajícími splnění podmínek na adresu dekan.pf@upol.cz. Žádosti pak posoudí tříčlenná komise jmenovaná děkanem složená se zástupců fakulty a nadačního fondu. O konečném přiznání podpory pak rozhodne děkan.

Udělení prvního mimořádného Stipendia Petra Zoubka je naplánované jakou součást odborného semináře Etika – riskantní obor. „Seminář se vzhledem k epidemické situaci uskuteční online. Na jeho úvod bychom společně se zástupci fondu stipendium rádi předali studentovi osobně. Uvidíme, co nám situace dovolí,“ naznačil proděkan Maxim Tomoszek. Seminář určený akademické obci a všem zájemcům o téma se uskuteční 23. února od 15:00 do 18:00. S příspěvkem na něm vystoupí Martin Šamaj z Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého a Marek Vácha z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Z transparentního účtu Nadačního fondu Petra Zoubka je patrné, že jeho činnost podporují individuálními příspěvky také zaměstnanci a studenti fakulty. V prosince 2019 pak na účet fondu zamířilo přes 55 tisíc korun, které zaměstnanci a studenti věnovali v rámci fakultní aukce zážitků. Jméno Petra Zoubka nese také volejbalový turnaj, kterého se pravidelně účastní tým olomoucké právnické fakulty.

Informace ke stipendiu naleznete na úřední desce PF UP:
vnitřní norma Stipendium Petra Zoubka
vnitřní norma Rozhodnutí děkana o stanovení termínu pro podávání žádostí

Pozvánka na seminář Etika – riskantní obor

 

Zpět