Pozvěte s Pevností poznání na hostinu své ptačí sousedy a zkuste je spočítat

Ilustrační foto: Česká společnost ornitologická
Středa 3. leden 2024, 8:00 – Text: Martina Vysloužilová

Pozorování ptáků na krmítku připravila na víkend 6. a 7. ledna 2024 Pevnost poznání, interaktivní muzeum vědy Přírodovědecké fakulty UP. Popularizační akce pro širokou veřejnost je součástí Ptačí hodinky, kterou pravidelně organizuje Česká společnost ornitologická (ČSO). Science centrum také zahájí výstavu krmítek v přízemí budovy. Aktivity jsou zdarma.

Tým Pevnosti poznání se k Ptačí hodince připojuje již počtvrté. Odborníci v tomto dlouhodobém projektu zjišťují, kteří ptáci u nás v zimě ubývají, či naopak přibývají. Sčítání se může zúčastnit úplně každý – i bez předchozích zkušeností. Stanoviště pro pozorování opeřených návštěvníků bude u krmítka hned vedle budovy.

Objeví se i rehek domácí, který se stal ptákem roku 2024?

„Sčítat budeme v sobotu i neděli od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00. Loni jsme viděli krásného strakapouda prostředního i velkého zároveň a jednoho zimujícího samečka rehka domácího, který se stal ptákem roku,“ pozval na akci zoolog Evžen Tošenovský.

Titul pták roku uděluje ČSO zpravidla známým druhům, které lze potkat na mnoha místech republiky. Šedavé nebo černošedé zbarvení a nápadný rezavý ocas, kterým často pocukává, patří mezi hlavní znaky rehka domácího. Mladí samci jsou v prvním roce života zbarveni nenápadně šedě jako samice, přičemž jen malá část má již náznak typického černošedého kabátku, kterým se pyšní většina samců až v druhém roce života. Od tohoto metaforicky umouněného šatu se odvozuje lidové pojmenování kominíček.

„Rehek domácí sice nepatří mezi druhy, se kterými bychom se během ptačí hodinky setkávali často, ale každoročně se jich pár objeví, podobně jako holubů hřivnáčů, konipasů bílých či pěnic černohlavých, jejichž většinová populace z Česka odlétá. Díky velkému množství dobrovolníků, kteří se do programu každoročně zapojují, získáme další důležitá data o výskytu druhů, které u nás zimují,“ řekla Eliška Konopáčová, koordinátorka Ptačí hodinky z ČSO.

S přikrmováním začněte, když teploty klesnou k bodu mrazu

Mezitím může na zahradě vzniknout malý ptačí ráj. Staré dřevo a větve je potřeba naskládat na hromádku. Úkryt v ní může najít střízlík, červenka nebo i hejno vrabců. Spadané listí shrabat ke kmeni stromu a nechat ladem. Ptáci tam najdou mnoho dobrot, ať už spadlé ovoce, nebo larvy a brouky. Krmítko by mělo být na klidném a dobře přehledném místě, nejlépe ve stínu a daleko od nezabezpečených skleněných ploch. Je potřeba dbát na pravidelné čištění a odstraňování trusu a zbytků potravy. V krmítku nabízíme slunečnici, vlašské ořechy, oves, proso, pšenici a další obiloviny či luštěniny. Kosy a drozdy potěší pár jablek či jeřabin, strakapoudy, brhlíky a sýkory tuková směs.

„K pozorování používáme dalekohledy firmy Meopta, které si mohou zájemci vyzkoušet. Zároveň se mohou zeptat na cokoliv, co je v souvislosti s tématem bude zajímat. U krmítka se ale nepotkáme jen první lednový víkend. Malé i velké návštěvníky bych rád pozval co 14 dní na další Povídání u krmítka: 19. ledna, 2. a 16. února a 1. března,“ doplnil Evžen Tošenovský.

Akci Ptačí hodinka organizuje Česká společnost ornitologická. Minulého ročníku se zúčastnilo 28 tisíc lidí, kteří pozorovali přes 517 tisíc ptáků. Nejčastěji pozorovanými druhy byly sýkory koňadry, sýkory modřinky, oba druhy vrabců, kosi černí a hrdličky zahradní. S čím dál teplejšími zimami ovšem v Česku zimují i druhy, které dříve odlétaly na zimoviště do Středomoří. Podobně sčítají ptáky stovky tisíc lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku a v dalších zemích. S kolegy z Bavorska, Rakouska a Švýcarska při sčítání ČSO úzce spolupracuje, díky čemuž mohou porovnávat výsledky i přeshraničně.

Další informace jsou k dispozici na webu Pevnosti poznání.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)