Přání rektora Univerzity Palackého Jaroslava Millera k Vánocům

Ilustrační foto: Martin Višňa
Pondělí 16. prosinec 2019, 8:00

Milé kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

loučíme se s rokem, v němž si naše společnost připomenula 30. výročí listopadových událostí z roku 1989. Byla to příležitost k bilancování nejen všeho dobrého, co se nám při budování naší demokratické země podařilo, ale byl to i správný čas k poděkování těm, kteří se mnohdy za cenu osobních obětí o naši nově nabytou svobodu zasloužili.

Těší mne, že jsme tento vděk mohli projevit i my na Univerzitě Palackého. A i když rok, v němž více než kdy jindy zaznívala z mnoha úst slova jako svoboda, demokracie, právní stát, končí, zcela jistě nesmí skončit naše snaha o uchování těchto zcela zásadních hodnot.

Vážené kolegyně a kolegové,

děkuji vám všem za práci pro naši alma mater, kterou jste vykonali v tomto roce. Vážím si vašeho úsilí a přeji vám krásné Vánoce a úspěšný rok 2020.

Jaroslav Miller

rektor UP

 

Rector Jaroslav Miller’s Christmas Greeting

Dear Colleagues and Students,

It’s time to wish farewell to a year in which our society commemorated the 30th anniversary of the Velvet Revolution in 1989. It was an opportunity to not only take stock of all the good which came out of building our democratic country, but it was also the right time to deservedly thank those who often made personal sacrifices for the freedom we regained.

I’m pleased that we at Palacký University could also express this gratitude. And even if this year is ending, one in which more than ever people were voicing concerns about “freedom”, “democracy”, and “the state of law”, certainly our attempt at maintaining these very fundamental values cannot end.

Dear colleagues, I would like to thank you all for all the good work you have done for our alma mater this year. I value your efforts, and would like to wish you a lovely Christmas and a successful 2020.

Jaroslav Miller

UP Rector

 

 

Zpět