Právnická fakulta podepsala smlouvu o spolupráci s ostravským gymnáziem

Z jedné učebny Jazykového a humanitního gymnázia PRIGO je improvizovaná soudní síň. Foto: PRIGO
Pondělí 4. leden 2021, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Titul „Fakultní škola Právnické fakulty UP v Olomouci“ užívá už pět středních škol. Nejnověji Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO v Ostravě-Mariánských Horách. Podepsaná smlouva o spolupráci zavazuje obě školy společně podporovat zájem středoškoláků o právo, vyhledávat a pracovat s talentovanými studenty nebo podporovat další vzdělávání středoškolských učitelů.

Jednání o možné spolupráci obou subjektů začala vloni v létě, doplnily je vzájemné návštěvy a vše vyvrcholilo podpisem rámcové smlouvy o spolupráci. „Gymnázium PRIGO realizuje kvalitní výuku základů společenských věd, zahrnující také podstatnou část zaměřenou na právo, která poskytuje studentům nejen znalostní přehled, ale rozvíjí v nich kritické myšlení. Gymnázium splňuje i další kritéria. Jsme rádi, že právě tato škola rozšířila síť našich fakultních škol,“ řekla Renáta Šínová, proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost.

Vedení ostravského gymnázia v podpisu smlouvy vidí nový začátek, který přinese jejich studentům další motivaci pro vysokoškolská studia v regionu. „Naši studenti tradičně směřují na humanitní obory vysokých škol, mezi kterými tvoří právnické fakulty zhruba patnáct procent. Dalším důvodem naší snahy být fakultní školou právě olomoucké právnické fakulty jsou informace, které se k nám dostaly z odborných kruhů a které zejména v posledních několika letech hodnotí olomoucké absolventy jako velice erudované. Nelze opomenout ani sympatie, ke kterým olomoucká fakulta vybízí svou komornější atmosférou,“ vysvětlil Petr Ptáček, ředitel Jazykového a humanitního gymnázia PRIGO.

Smluvní strany budou spolupracovat hned v několika oblastech. Budou podporovat zájem gymnazistů o právo, například speciálními přednáškami, konferencemi či workshopy pořádanými fakultou. Budou vyhledávat a pracovat s talentovanými studenty v nadstavbových aktivitách, jako je argumentační soutěž Mezinárodní středoškolský moot court. V plánu je i vzdělávání středoškolských učitelů a zaměstnanců gymnázia, možné jsou i společné grantové projekty. „Myslím, že právě možnost účastnit se moot courtů, simulovaných soudních jednání, a podobných aktivit je pro naše studenty vítaným zpestřením a doplněním stylu výuky, na který jsou zvyklí,“ dodal ředitel Petr Ptáček.

První rámcovou smlouvu o spolupráci podepsala právnická fakulta v červnu 2017 se zástupci Slezského gymnázia v Opavě. Označení „Fakultní škola Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“ mohou dále užívat dvě olomoucká gymnázia – Gymnázium Hejčín a Gymnázium Čajkovského, a také Gymnázium Šternberk.

Právnická fakulta pro své střední školy v zimním semestru i přes epidemii koronaviru připravila několik aktivit – online přednášku Co možná (ne)víte o Evropské unii?, živé videopřenosy simulovaných soudních jednání a také webináře zaměřené na pracovní právo, který byly vhodné pro vedoucí pracovníky a personalisty.

Zpět