Právnická fakulta pomáhá šířit odkaz nositele Nobelovy ceny Fridtjofa Nansena

V předsálí auly je rozmístěných přes padesát černobílých fotografií. Fotogalerie: Eva Hrudníková
Čtvrtek 11. listopad 2021, 12:00 – Text: Eva Hrudníková

Přes padesát černobílých fotografií zaplnilo předsálí auly právnické fakulty. Je na nich zachycena humanitární činnost norského polárního badatele, státníka, filantropa a nositele Nobelovy ceny, Fridtjofa Nansena. Výstava je výstupem mezinárodního projektu Remember Nansen, který koordinuje Tallinn University of Technology a do kterého je právnická fakulta zapojena spolu s dalšími pěti partnery.

„Naším společným cílem je přiblížit osobnost Fridtjofa Nansena mladé generaci Evropanů a inspirovat je k aktivitám, které budou naplňovat jeho humanitární odkaz,“ shrnul podstatu projektu Ondrej Hamuľák, proděkan pro vědu a výzkum.

Výstava mapuje tři humanitární aktivity, na kterých se Nansen významně podílel na začátku 20. století. Připomíná jeho práci při návratu válečných zajatců po první světové válce. Tehdy na základě jeho iniciativy zorganizovala Společnost národů repatriaci téměř půl milionu zajatců do jejich domovů. Další významnou aktivitou, kterou výstava přibližuje, je pomoc migrantům opouštějícím Rusko za občanské války v letech 1917–1921. „Fridtjof Nansen se tehdy zasloužil o akce mezinárodního společenství namířené právě na pomoc těmto uprchlíkům,“ vysvětlil Ondrej Hamuľák. A do třetice fotografie zachycují hladomor, který postihl miliony lidí na Ukrajině, v Rusku a Gruzii počátkem 20. let 20. století. Činností takzvané Nansenovy komise se podařilo zorganizovat mezinárodní akci a dopravit potraviny a další pomoc do nejpostiženějších oblastí.

Výstava na právnické fakultě, kterou v úterý zahájila přednáška Dalibora Jílka z katedry mezinárodního a evropského práva, potrvá do 3. prosince. V únoru ji fakulta po dohodě s vedením Knihovny UP přesune na Zbrojnici.

Do dvouletého projektu Remember Nansen jsou dále zapojeny tři španělské univerzity – University of Valladolid, Vigo University a Salamanca University, italská Universita di Bologna a také Latvian Institute of International Affairs. „Nabídka být součástí takového projektu se neodmítá. Je to pocta, závazek, ale i důkaz uznání naší fakulty a univerzity jako významného a žádoucího partnera. Podstatná je pro nás také možnost navazování nových mezinárodních kontaktů,“ dodal proděkan, který se podílel již na přípravě projektové žádosti.

V rámci projektu se také uskutečnila studentská soutěž o účast na expedici za severní polární kruh. Zapojené vědecké instituce průběžně participují na výzkumných aktivitách. „S kolegy z boloňské univerzity chystáme článek týkající se právních a historických souvislostí ruské občanské války. Příští rok na jaře se zástupci naší fakulty zúčastní závěrečné mezinárodní konference v Tallinnu,“ doplnil Ondrej Hamuľák a naznačil další zajímavou aktivitu. „V návaznosti na zahájenou spolupráci jsme například s partnery z Pobaltí připravili a podali projekt, který by měl připomínat takzvaný Baltský řetěz. Jde o událost ze srpna 1989, která patří mezi první demokratizační projevy v komunistickém bloku a která je zapsána na seznamu mezinárodního kulturního dědictví UNESCO v programu Paměť světa.“

Mezinárodní projekt Remember Nansen má i svou webovou stránku.

Zpět