Právnická fakulta se pustila do největší stavební investice ve své moderní historii

Dělníci od začátku ledna postupně bourají střední část budovy B. Foto: Eva Hrudníková
středa 20. únor 2019, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta na začátku roku 2019 zahájila největší stavební investici ve své moderní historii. Vytoužené a potřebné dostavbě se výrazně přiblížila díky úspěchu své žádosti o dotaci na stavební projekt podané do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je financován z fondů EU. Fakulta má přislíbenou dotaci až 41,2 milionu korun. Pokud vše půjde hladce, nové křídlo fakulty má začít sloužit v letním semestru 2020.

Podstatou projektu „Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia“ je dostavba nového centrálního křídla fakulty s knihovnou a studijním centrem a vybudování nového Centra pro klinické právní vzdělávání. Modernizace se výrazně dotkne budovy B, kde vyroste kompletně nový dvoupodlažní trakt.

Na financování přestavby se bude podílet také právnická fakulta. Povinná spoluúčast je 5 %. Fakulta bude hradit i další náklady nutně související s projektem, odhadem to bude celkem 9 milionů korun.

Myšlenka stavebního rozvoje fakulty v návaznosti na finanční možnosti OP VVV vznikla již v roce 2015. Samotný projekt fakulta intenzivně připravovala v první polovině roku 2016. V roce 2017 jí byla přidělena dotace, krátce na to získala stavební povolení. Rok a půl pak trvala další příprava – zpracování prováděcí stavebně-technické dokumentace, veřejná soutěž na zhotovitele stavby.

A co všechno fakulta dostavbou získá? Nové studijní centrum s knihovnou bude stavebně, funkčně i významově srdcem celé fakulty a umožní studentům, vyučujícím i hostům trávit čas na fakultě efektivně a komfortně. „Chceme živou knihovnu, ve které budou posluchači trávit značnou část studia a která nabídne různé variace přípravy a studia. Součástí prostoru studovny budou také kabinety pro nácvik klíčových kompetencí nezbytných pro výkon právnických profesí nebo pracovny pro zahraniční hosty. Ze studovny bude také vstup na venkovní zelenou terasu,“ popsala děkanka PF UP Zdenka Papoušková. Díky modernizaci stávajícího objektu vznikne i zázemí pro právní kliniky, především pro studentskou právní poradnu. Nový bude také hlavní vstup, venkovní schodiště s bezbariérovou rampou a vnitřní foyer včetně recepce.

Na začátku ledna si staveniště převzal zhotovitel stavby, olomoucká firma E.Proxima, s.r.o. Dělníci začali s náročnými přípravnými pracemi, nyní postupně bourají celou střední část budovy B včetně hlavního vstupu. Celý letní semestr tak proběhne na staveništi.

Postaveno by mělo být letos v říjnu, v listopadu a prosinci by se měly nové prostory dovybavovat nábytkem a technikou. Od února 2020 pak budou sloužit studentům a zaměstnancům.

Autorkou návrhu dostavby a prvních dvou stupňů stavební projektové dokumentace je olomoucká architektka Iveta Trtílková. Prováděcí dokumentaci stavby a projekt interiéru pak zpracovávala brněnská architektonická a projekční kancelář Ateliér 99.