Právnická fakulta slaví 30 let. Zakládá tradici výročních přednášek

První výroční přednáška právnické fakulty se uskuteční online. Foto: Žurnál UP
Úterý 2. únor 2021, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta u příležitosti 30. výročí svého obnovení zakládá tradici výročních přednášek svých absolventů. První výroční přednášku pronese Michal Bartoň z katedry ústavního práva už ve čtvrtek 4. února. Nazval ji Křižovatky a zákruty svobody projevu. Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci ji pronese online a vysílána bude živě.

Přednáškou chce fakulta oslavit letošní výročí a současně ukázat, že je hrdá na své absolventy. „Na tento rok máme naplánovaných hned několik aktivit, kterými chceme připomenout třicet let obnovení fakulty. Výroční přednáška je jednou z nich. Byli bychom rádi, kdyby se z výročních přednášek stala naše nová tradice,“ vysvětlil děkan fakulty Václav Stehlík. Slavnostní přednáška by se konala vždy jednou ročně, ideálně na přelomu ledna a února. Připomínala by tak 23. leden 1991, kdy Akademický senát UP rozhodl o obnovení práv. Určena má být především univerzitní akademické obci, ale i širší veřejnosti. K jejímu pronesení by fakulta chtěla oslovovat své významné a zajímavé absolventy z akademické sféry i z praxe.

Michal Bartoň, který působí na katedře ústavního práva a je předsedou fakultního akademického senátu, byl pro vedení fakulty jasnou první volbou. „Důvodů, proč jsme oslovili právě docenta Bartoně, je řada. Své jméno spojil s olomouckou právnickou fakultou ihned po absolutoriu. Je prvním absolventem novodobé fakulty, který dosáhl titulu docent. V době krize ji vedl jako prozatímní děkan. Je dlouholetým předsedou našeho akademického senátu. Je respektován nejen jako odborník v oblasti ústavního práva, ale i jako osobnost. Fakulta mu za mnohé vděčí,“ zdůvodnila Renáta Šínová, proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost, s tím, že je velmi ráda, že Michal Bartoň nabídku přijal.

První výroční přednášku právnické fakulty pronese ve čtvrtek 4. února od 14 hodin pod názvem Křižovatky a zákruty svobody projevu. Uskuteční se online a zájemci ji mohou sledovat živě prostřednictvím platformy Zoom nebo na fakultního facebooku.

Třicet let své novodobé historie si bude fakulta připomínat v průběhu celého kalendářního roku různými aktivitami. Na konci ledna již například vyšlo speciální vzpomínkové vydání fakultního e-zpravodaje. V září, kdy uplyne třicet let od zahájení výuky na obnovené fakultě, má být spuštěna speciální webová stránka k výročí.

Odkazy na živé vysílání přednášky
Zoom (Meeting ID: 965 2645 3058) | bit.ly/vyrocni-prednaska
Facebook PF UP

Zpět