Právnická fakulta vydala mimořádné číslo zpravodaje, vzpomíná na děkana Liberdu

Miroslav Liberda složil první inaugurační slib v zaplněné aule v září 1992. Děkanský řetěz převzal od rektora Josefa Jařaba. Foto: Eva Hrudníková
čtvrtek 6. září 2018, 13:30

Právnická fakulta vydala u příležitosti absolventského setkání mimořádné číslo svého fakultního zpravodaje. Na šestnácti stranách vzdává hold, vzpomíná a děkuje docentu Miroslavu Liberdovi, prvnímu děkanovi obnovené právnické fakulty. Od jeho úmrtí letos uplynulo dvacet let.

Miroslav Liberda se od roku 1991 významně podílel na znovuobnovení olomoucké právnické fakulty. Děkanem byl dvě funkční období, zemřel v lednu 1998 ve funkci. S nápadem připomenout děkana „zakladatele“ přišla Kamila Bubelová, vedoucí katedry teorie práva a právních dějin, a vedení fakulty její nápad okamžitě podpořilo. „Rozhodli jsme se věnovat docentu Liberdovi zvláštní číslo fakultního zpravodaje. Jsem přesvědčena, že vznikla důstojná vzpomínka na tohoto skvělého a jedinečného člověka, právníka a učitele. I díky němu si dnes fakulta vede skvěle,“ řekla Zdenka Papoušková, děkanka PF UP, která poznala Miroslava Liberdu jako studentka práv a sama na něj ve zpravodaji vzpomíná.

Spolu s ní sepsalo vzpomínku na prvního děkana obnovené fakulty dalších sedm osobností – jeho tehdejší blízcí spolupracovníci, přátelé a studenti. Na dvou stranách jsou pak archivní fotografie, které přibližují významné a zajímavé události z 90. let na fakultě.

Mezi těmi, kteří zavzpomínali na Miroslava Liberdu, je i Josef Jařab, emeritní profesor UP. „Měli jsme takové štěstí, že jsme ho pro roli prvního děkana fakulty, vznikající prakticky na zelené louce, našli, vlastně objevili. Budu navždy vděčný kolegům Olomoučanům, kteří nás seznámili. Když si ho i dvě desetiletí po jeho smrti připomínáme, máme proč,“ napsal ve svém příspěvku Josef Jařab.

Speciální číslo zpravodaje PF UP si zájemci mohou přečíst už nyní na webu fakulty, v tištěné podobě bude k dispozici v sobotu přímo na fakultě v rámci absolventského setkání.

PF UP vydává svůj zpravodaj od prosince 2016. Vychází v elektronické podobě jednou měsíčně pod názvem zPRÁVOdaj. Slouží především k vnitřní komunikaci na fakultě, ale i k informování veřejnosti. Číslo věnované Miroslavu Liberdovi je jeho prvním speciálním vydáním.