Právnická fakulta vzpomínala, oceňovala a otevřela Knihovnu Milady Horákové

Slavnostního odpoledne se zúčastnilo přes dvě stě hostů. Fotogalerie: Filip Jančo
Pátek 1. říjen 2021, 9:00 – Text: Eva Hrudníková

Přes dvě stě hostů se sešlo na právnické fakultě, aby společně oslavilo její kulatiny. Letos v září uplynulo třicet let od okamžiku, kdy do učeben obnovené právnické fakulty usedli první studenti. Slavnostní setkání fakulta spojila s otevřením Knihovny Milady Horákové.

Na fakultě se potkaly osobnosti, kterým fakulta vděčí za obnovení, představitelé univerzity, děkani fakult, zástupci právních institucí, zaměstnanci, absolventi, příznivci a partneři fakulty. V nabitém téměř tříhodinovém programu se vzpomínalo, děkovalo a oceňovalo. Setkání zahájil děkan Václav Stehlík. „Děkuji vám všem, vzácným hostům, za přízeň naší právnické fakultě. Troufám si tvrdit, že vaše přítomnost zde potvrzuje smysl její existence, a osobně ji vnímám jako povzbuzení do další práce,“ řekl děkan zaplněné aule.

Rektor Martin Procházka poté třicet let existence fakulty přirovnal k věku člověka. „Třicet let je optimální věk, kdy se cítíme na vrcholu. Stejně tak vaše fakulta je v nejlepších letech. Optimismus, který je spojený s mladým věkem, je na místě. Fakulta vyrostla do dnešní velikosti, má skvělé jméno, úspěšné absolventy. Děkuji všem generacím, které se o to zasloužily. Přeji ji rychlý a dynamický rozvoj, aby pokračovala v nastaveném trendu.“

K nejvzácnějším hostům, které si fakulta pozvala, patřil Josef Jařab, první polistopadový rektor UP. Právě na jeho návrh univerzitní akademický senát v lednu 1991 rozhodl o zřízení právnické fakulty. Ve své vzpomínce emeritní rektor přiblížil publiku okolnosti obnovení práv v Olomouci, hovořil o svých kolezích i prvních zahraničních partnerech. Úkol zavzpomínat měl i Michal Malacka, jeden z prvních absolventů obnovené fakulty, někdejší děkan PF UP a dnes prorektor UP.

První blok setkání zakončilo udělení bronzové medaile Za zásluhy o rozvoj UP. Na návrh děkana ji rektor udělil Michalu Bartoňovi, který od svého absolutoria v roce 1999 působí na katedře ústavního práva. Je dlouholetým předsedou fakultního akademického senátu, uznávaným odborníkem, oblíbeným pedagogem a respektovaným kolegou. „Na fakultě jsem sedmadvacet let. Nejprve jako student, potom jako akademický pracovník. Byl jsem svědkem toho obrovského rozvoje. Fakulta ušla kus cesty a vážím si toho, že jsem u toho byl. Za ocenění velmi děkuji,“ uvedl Michal Bartoň.

Absolventi prvnímu děkanovi

Druhý blok slavnostního setkání fakulta věnovala dvěma osobnostem, které svůj život spojily s právem, vzděláváním, bojem za svobodu a demokracii. Jednou z nich byl Miroslav Liberda, první děkan obnovené fakulty, který zemřel ve funkci v roce 1998. S nápadem, jak uctít jeho památku, přišli sami absolventi. S podporou fakulty se složili na jeho pamětní desku, kterou iniciátoři z řad absolventů společně s děkanem a Josefem Jařabem v aule odhalili. „Milý Mirku, stojím tady po třiceti letech od chvíle, kdy nás spojila myšlenka zřídit právnickou fakultu v Olomouci. Sám jsi říkal, že jsi měl v životě štěstí, že tě tento úkol potkal. Moc bych si přál, abys tu byl dneska s námi. Ale svým způsobem tu vlastně jsi,“ poslal vzkaz do nebe Josef Jařab s tím, že podle něj není člověk, který by věčně usměvavého, noblesního a moudrého Liberdu neměl rád.

Tou druhou vyzdvihnutou osobností byla Milada Horáková, symbol protikomunistického odboje a odporu, skvělá právnička, silná a odvážná žena, po které fakulta pojmenovala svou novou knihovnu. „Věřím, že tímto krokem přispějeme k důstojnému uctění její památky, šíření jejího odkazu a naši posluchači si tak uvědomí hlubší smysl studia práv. Byli bychom totiž rádi, aby studenti pochopili, že svobody nabyté po roce 1989 nejsou samozřejmostí a je potřeba si je připomínat,“ zdůvodnila Blanka Vítová, proděkanka pro organizaci a rozvoj PF UP. Mezi hosty byl i Filip Novák, místopředseda Klubu dr. Milady Horákové. „Na mramorové desce u symbolického hrobu doktorky Horákové na Vyšehradě je nápis ‚Popravena a nepohřbena‘. My však naštěstí alespoň můžeme dodat nezapomenuta. A právě k tomu olomoucká fakulta nyní přispěla velkým dílem,“ řekl publiku Filip Novák.

Poté společně s Josefem Jařabem, rektorem Martinem Procházkou, děkanem Václavem Stehlíkem a bývalou děkankou, dnes prorektorkou UP, Zdenkou Papouškovou slavnostně přestřihli pásku u vstupu do knihovny, kterou si hosté mohli individuálně projít a prohlédnout.

Knihovna Milady Horákové společně se studovnou vznikla dostavbou budovy B. Fakulta se do ní pustila díky dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který byl financován z fondů EU.

Projekty OP VVV
Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia
Reg. č.  projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337
Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce
Reg. č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352

 

Zpět