Právnická fakulta zahájila jednání o spolupráci s lídrem advokátního trhu

Společnost HAVEL & PARTNERS je největší česko-slovenskou advokátní kanceláří s mezinárodním přesahem. Foto: HP
Středa 20. leden 2021, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta by v brzké době mohla získat za partnera největší nezávislou právnickou firmu ve střední Evropě, advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS. Obě strany se dohodě výrazně přiblížily po lednovém jednání. Úzká a dlouhodobá spolupráce by měla mít různé formy – například zapojení odborníků z praxe do výuky, podporu talentovaných studentů nebo realizaci studentských praxí.

Obě strany jsou spolupráci enormně nakloněny. „Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS projevila zájem stát se dlouhodobým partnerem naší fakulty. Jednání bylo hladké a panovala na něm vzájemná shoda. V tuto chvíli budeme dolaďovat podrobnosti smlouvy. Věřím, že ji podepíšeme,“ řekl Václav Stehlík, děkan fakulty. Za konstruktivní schůzku označil Daniel Soukup, HR ředitel ve společnosti HAVEL & PARTNERS. „Jsme přesvědčeni, že bychom se jako lídr advokátního trhu měli podílet na rozvoji a vzdělávání nové právnické generace. Detailně jsme probrali široké možnosti spolupráce naší kanceláře s fakultou. Ujistili jsme se, že je z čeho vybírat, a těšíme se na zahájení spolupráce.“

Možností, jak vzájemně spolupracovat, jak propojit akademický a praktický svět práva, je mnoho. Spolupráce má být přínosná pro obě strany. Experti z advokátní kanceláře by se jako praktici mohli zapojit do výuky, pořádat workshopy, aktivně vystupovat s odbornými příspěvky na fakultních konferencích nebo by se mohli stát konzultanty studentských vědeckých prací. Zamýšlená je také podpora studentských soutěží či projektů a fakultních akcí.

Jedním z nejdůležitějších bodů spolupráce by měly být studentské praxe a stáže. Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS nabízí propracovaný systém studentských pozic a kariérního růstu. „Se studenty bychom chtěli komunikovat již v průběhu jejich studia a podělit se s nimi o naše know-how a zkušenosti z praxe. Talentovaným studentům, kteří by chtěli vyzkoušet práci ve velké advokacii, bychom pak rádi nabídli spolupráci a možnost pracovat již od začátku jejich právnické dráhy na mimořádně zajímavých případech či pro světoznámé značky a učit se od špičkových právníků,“ uvedl Daniel Soukup.

Fakulta pro podporu studentských praxí a stáží připravuje vznik oddělení kariérního rozvoje. „Chystaná dohoda by mohla být průkopníkem a inspirací pro další partnery. Už nyní se ozývají i jiné advokátní kanceláře a rozbíhají se jednání,“ naznačila Renáta Šínová, proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost.

Společnost HAVEL & PARTNERS je největší česko-slovenskou advokátní kanceláří s mezinárodním přesahem s týmem 240 právníků a daňových poradců, 150 advokátů a celkem 500 spolupracovníků. Svou pobočku má také v Olomouci. Z řad absolventů PF UP již angažovala řadu kvalifikovaných mladých talentů a několik akademiků se v ní věnuje advokátní praxi. „Nyní máme v kanceláři více než pět desítek studentů a dle našich předchozích zkušeností víme, že z řad studentů a absolventů Univerzity Palackého k nám přicházejí výjimečně kvalifikovaní mladí právníci, kterým se dostalo na právnické fakultě vynikající studijní přípravy,“ dodal Daniel Soukup.

Zpět