Právnická fakulta získala cennou akreditaci. Může udělovat titul docent v oboru Právo Evropské unie

Právnická fakulta může uskutečňovat habilitační řízení ve dvou oborech. Foto: Vojtech Duda
Pondělí 7. srpen 2023, 7:00 – Text: Eva Hrudníková

Skvělá zpráva pro právnickou fakultu přišla z Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Fakulta získala akreditaci pro habilitační řízení v oboru Právo Evropské unie. Doposud mohla uskutečňovat habilitační řízení pouze v oboru Občanské právo.

Rozhodnutí Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství je z konce června, právní moci nabylo 6. srpna. Rada udělila akreditaci habilitačnímu řízení v oboru Právo Evropské unie pro uskutečňování na PF UP na dobu pěti let. „Rada vyhověla žádosti Univerzity Palackého. Přistoupila k udělení akreditace na kratší dobu s ohledem na nutnost zajištění perspektivy habilitace odborných asistentů působících na pracovišti,“ píše se v rozhodnutí podepsaném Robertem Plagou, předsedou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Postup při získávání oprávnění má svá pravidla a jako u jiných akreditací je k žádosti potřebné připravit podklady seznamující se stavem a perspektivami oboru, vědeckým výkonem pracoviště, doktorským studiem téhož oboru a další. Podklady pak posuzují vědecká rada dané fakulty, poté univerzity a nakonec Národní akreditační úřad pro vysoké školství jako správní orgán s rozhodující pravomocí. Žádost zpracovávalo oddělení vedené Michaelem Kohajdou, proděkanem pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance. „Úzce jsme spolupracovali s katedrou mezinárodního a evropského práva, kde přípravy podkladů koordinoval Michal Petr, vedoucí katedry,“ uvedl proděkan Michael Kohajda.

Pro PF UP je to teprve druhý právní obor, ve kterém získala oprávnění k habilitačnímu řízení. „Právo Evropské unie je na naší fakultě tradičně silným oborem a poskytuje dostatečný personální příslib, že získané oprávnění bude naplněno, což by mělo přispívat ke zkvalitňování výuky a vědy v oblasti unijního práva,“ uvedl Michael Kohajda a upozornil, že vedení fakulty má v plánu připravit obdobnou žádost v dalších oborech.

Obnovená olomoucká právnická fakulta získala první akreditaci pro habilitační řízení na podzim roku 2014 v oboru Občanské právo. V roce 2019 jí byla tato akreditace udělena znovu, a to na deset let, současně s akreditací k řízení ke jmenování profesorem ve stejném oboru. Fakulta zatím udělila titul docent třem uchazečům.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)