Právnická fakulta získala silného partnera, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Václav Stehlík (vlevo) a Petr Mlsna podepsali memorandum v Brně, v sídle ÚOHS. Foto: ÚOHS
Sobota 16. říjen 2021, 8:00 – Text: Eva Hrudníková, Martin Švanda

Právnická fakulta bude nově a velmi úzce spolupracovat s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Zástupci obou institucí podepsali memorandum, jehož cílem je hlubší propojení akademické sféry a praxe.

U společného stolu se sešli Václav Stehlík, děkan olomoucké právnické fakulty, a Petr Mlsna, předseda ÚOHS. „Chceme rozvíjet vzájemnou spolupráci tak, aby z ní měly prospěch obě strany, tedy jak úřad při efektivním vymáhání soutěžních pravidel, tak právnická fakulta při výchově studentů a ve vědecké činnosti,“ shrnul výhody vzájemných vztahů Petr Mlsna.

Děkan Václav Stehlík neopomněl poděkovat svému kolegovi Michalu Petrovi, vedoucímu katedry mezinárodního a evropského práva, který se výrazně zasloužil o navázání spolupráce. Michal Petr přišel na fakultu právě z ÚOHS, kde byl jeho místopředsedou. Memorandum pak děkan hodnotil hlavně s výhledem do budoucnosti. „Naše fakulta se hodlá na soutěžní právo specializovat a plánujeme otevření centra, které se bude tímto právním odvětvím zabývat. Z tohoto pohledu je tedy úzká součinnost s úřadem velice přínosná.“

Spolupráce mezi ÚOHS a fakultou bude mít několik rovin. Zástupci obou institucí se budou účastnit pořádaných seminářů, přednášek, konferencí a školení. Obě strany budou také podporovat vzájemnou odbornou konzultační činnost, například v otázkách analýzy rozhodovací praxe, judikatury či jejich kritické reflexe, diskuzí ohledně přípravy nových právních předpisů a jejich novelizací. V těchto oblastech se předpokládá též společné zapojení do odborných projektů a sdílení informací o nich. ÚOHS dále nabídne studentům magisterských i doktorských studijních programů možnost dlouhodobých stáží, případně i řádná pracovní místa pro absolventy.

Olomoucká právnická fakulta rozšířila podpisem memoranda okruh svých partnerů. Spolupracuje již například s Kanceláří vládního zmocněnce pro lidská práva, Justiční akademií, Insolvenčním servisem, Nadací Sirius, Charitou Olomouc nebo advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS.

Zpět