Předávaly se Ceny děkana LF, Vilím Šimánek převzal zlatou medaili UP

Foto: Martin Višňa
Pondělí 11. duben 2022, 8:00 – Text: Martin Višňa

Slova díků a gratulace odstartovaly dubnové zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty UP. V jeho úvodu totiž děkan Josef Zadražil předal více než čtyřiceti autorům významných publikačních počinů Cenu děkana za rok 2021 a také zlatou medaili Za zásluhy o rozvoj UP, kterou převzal uznávaný biochemik Vilím Šimánek.

Děkan při předávání medaile dřívějšímu dlouholetému přednostovi Ústavu lékařské chemie a biochemie vyzdvihl především jeho podíl na kvalitě časopisu Biomedical Papers, který fakulta vydává a kterého byl Vilím Šimánek donedávna výkonným redaktorem. „Kultivoval časopis, snažil se o jeho maximální rozvoj, až dosáhl v roce 2010 impakt faktoru, který se stále zvyšuje. Chtěl bych tímto panu profesorovi za všechno, co pro lékařskou fakultu a pro Univerzitu Palackého vykonal, poděkovat. Pane profesore, velice si vaší práce vážíme,“ uvedl Josef Zadražil.  

„Neberu to jako ocenění sebe, ale celého týmu lidí, kteří altruisticky změnili sborník na periodikum a dokázali mu zajistit místo v databázích, které registrují odborné časopisy. Poděkování si zaslouží lidé, jako je Jitka Ulrichová, Jarmila Potomková, Taťáňa Bukvová a další. A poděkovat bych také chtěl vedení lékařské fakulty, kdy poprvé děkan Čestmír Číhalík se rozhodl časopis ekonomicky podporovat a jeho nástupci v tom pokračovali,“ reagoval na slova chvály Vilím Šimánek, který letos na podzim oslaví 80. narozeniny.  

Mezinárodně uznávaný odborník na komplexní výzkum přírodních látek a respektovaný pedagog je s Univerzitou Palackého spjat už od dob svého vysokoškolského studia, absolvoval přírodovědeckou a lékařskou fakultu. Od roku 1964 působí na Ústavu lékařské chemie a biochemie, který v letech 1987–2007 vedl. Je autorem více než 250 vědeckých prací a několika patentů a členem řady domácích a zahraničních odborných společností, byl mimo jiné předsedou České společnosti chemické. V roce 2021 obdržel nejvyšší ocenění této společnosti, Hanušovu medaili (psali jsme zde).

Odborného časopisu LF UP Biomedical Papers se týkalo i další ocenění, které bylo na zasedání Vědecké rady LF UP předáno. Cenu pro nejcitovanější článek z rukou šéfredaktorky Jitky Ulrichové převzala Karolína Janochová z Ústavu laboratorní medicíny Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Poté již došlo na udílení Cen děkana 2021. Mezi laureáty, kterým děkan Josef Zadražil poděkoval za práci přispívající k dobrému jménu fakulty a popřál mnoho dalších úspěchů, byla například Zuzana Sedláčková z Radiologické kliniky, která byla jako nově jmenovaná docentka oceněna za zvýšení kvalifikace, nebo autoři monografií Eva Karásková z Dětské kliniky a Radek Vrba z I. chirurgické kliniky. Ceny převzali také dva autoři patentů nebo autoři jedenácti odborných článků publikovaných v deseti procentech nejlepších časopisů. Mezi nimi byl například Jiří Drábek z Ústavu molekulární a translační medicíny, jehož článek Toward best practice in cancer mutation detection with whole-genome and whole-exome sequencing vyšel v Nature Biotechnology, ale také Petr Hamal z Ústavu mikrobiologie nebo Martina Zatloukalová z Ústavu lékařské chemie a biochemie.

Vedle excelentních výstupů akademiků a vědeckých pracovníků děkan ocenil i nejlepší studentské práce zveřejněné během loňského roku v impaktovaných časopisech. Cenu děkana získalo 28 studentů. Přehled všech laureátů za rok 2021 najdete zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)